Zaposleni u apotekarskoj ustanovi primili plate iz koncesione naknade

Postavljeno: 14.09.2020

Od inicijalne koncesione naknade od 223 miliona dinara, koju je apotekarska firma „Dr Max“ platila gradu nakon preuzimanja Ustanove Apoteka Kruševac, izmirene su sve zaostale plate za oko stotinu zaposlenih u Apotekarskoj ustanovi. Prema podacima koje je kruševacgrad ranije objavio, apotekarska ustanova u Kruševcu je pre potpisivanja ugovora o javno privatnom partnerstvu, dugovala oko 271 milion dinara, što zaposlenima, što dobavljačima

Apotekarska ustanova „Dr Max“ koja je potpisivanjem koncesionog ugovora sa gradom Kruševcom preuzela 27 objekata kruševačke apotekarske ustanove i 75 zaposlenih, u julu je isplatila prvu tranšu koncesione naknade u iznosu od 223 miliona dinara, što je dvostruko više od dogovorenih 80.000 evra godišnje naknade bez PDV-a.

Ova sredstva, kako je saopšteno prilikom predstavljanja rebalansa ovogodišnjeg budžeta, iskorišćena su za vraćanje dugova koje je Ustanova „Apoteka“ imala pre preuzimanja od strane novog vlasnika. Najveći deo novca iskorišćen je za izmirenje zaostalih zarada zaposlenima i prema informacijama kojima raspolaže Kruševacgrad, sva dugovanja radnicima su izmirena. Ostalo je nešto neizmirenih obaveza prema drugim poveriocima.

Inače, „Dr Max“ je, kako saznaje Kruševacgrad, zaposlio 75 od oko stotinu radnika apotekarske ustanove koliko ih je bilo u trenutku preuzimanja. Preuzeti su uglavnom farmaceuti, dok je nemedicinsko osoblje i desetak farmaceuta ostalo je zaposleno u Javnoj apotekarskoj ustanovi koja je u Kruševcu nastavila da radi sa tri apoteke uz ambulante u Bivolju, Mudrakovcu i 14. Oktobru. Nekoliko farmaceuta je, i pored uveravanja da će svi biti zbrinuti, ipak ostalo bez posla.

Ugovor o koncesiji za „Apoteku Kruševac“ potpisan je polovinom maja ove godine. U ugovoru je navedeno da je visina koncesione naknade 1,9 miliona evra ( bez PDV ), da jednogodišnja koncesiona naknada, koja se plaća tokom 12 godina iznosi po 80 000 evra ( bez PDV ), a ovdašnja Apoteka Kruševac je morala da promeni naziv u Apotekarska ustanova „ Dr Max“. Ugovor je zaključen na 15 godina.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top