Marketing

Poštovani čitaoci,

Internet portal KruševacGrad,  nudi vam mogućnost zakupa mesta za postavljanje reklamnog banera.

Možete zakupiti naslovni baner (desno od naslova portala), reklamni prostor sa desne strane ili banere u srednjoj koloni naslovne strane.

Cena zakupa naslovnog banera dimenzija 728×90, pored logotipa portala Kruševacgrad je:

30 dana => 15.000 dinara
90 dana => 30.000 dinara

Baner je vidljiv na mobilnim aplikacijama odmah ispod naslova portala. Takođe, baner će biti povezan sa vašom internet prezentacijom.

Cena zakupa banera dimenzija 728×90 na dnu strane:

30 dana => 11.000 dinara
90 dana => 22.000 dinara

Baner je vidljiv na mobilnim aplikacijama na dnu stranice. Takođe, baner će biti povezan sa vašom internet prezentacijom.

Cena zakupa banera sa desne strane dimenzija 300×180

30 dana => 9.000 dinara
90 dana => 18.000 dinara

Baner je vidljiv na mobilnim aplikacijama na dnu strane. Takođe, baner će biti povezan sa vašom internet prezentacijom.

Cena zakupa banera sa desne strane dimenzija 300×90

30 dana => 7.000 dinara
90 dana => 14.000 dinara

Baner je vidljiv na mobilnim aplikacijama na dnu strane. Takođe, baner će biti povezan sa vašom internet prezentacijom.

Cena zakupa banera u srednjoj koloni dimenzija 160×160

30 dana => 6.000 dinara
90 dana => 12.000 dinara

Cena zakupa banera u srednjoj koloni dimenzija 160×300

30 dana => 9..000 dinara
90 dana => 18.000 dinara

back-to-top