Društvo

Portugalske srednjoškolce i Bagdala zavela

U sklopu aktivnosti koje Gimnazija Kruševac sprovodi u okviru projekta Erazmus+, fokusiranog na istraživanje i promociju kulturnog nasleđa, škola je ove nedelje ugostila 11 učenika, dva profesora i direktora srednje škole iz Silveša (Escola Secundaria de Silves), portugalskog grada poznatog po bogatoj kulturnoj baštini. Učenici iz Portugalije su zajedno sa svojim drugarima četvrtog dana boravka […]

29.02.2024 0 122
back-to-top