O nama

Portal KrusevacGrad u vlasništvu je izdavača ALBOS doo iz Kruševca. ALBOS je izdavač i kruševačkog nedeljnika GRAD, jedine lokalne novine u Kruševcu.

image
NEDELJNIK GRAD osnovan je 2002. godine kao jedno od izdanja Izdavačke kuće ALBOS. Tokom skoro petnaest godina, GRAD se etablirao kao medij koji, osim objektivnog i nezavisnog informisanja, veliku pažnju poklanja edukativnim sadržajima, promociji i negovanju kulturnih vrednosti, kao i civilizacijskih vrednosti demokratskog društva.

Kao aktivni učesnik u životu Kruševca, Nedeljnik GRAD je preuzimao na sebe i ulogu pokretača društvenih događaja, procesa i aktivnosti. Među takvima je i pokretanje sada već tradicionalnog konkursa za kratku priču iz koga su proistekle 4 zbirke književnih tekstova domaćih i svetskih autora, kampanja pod nazivom „Šta fali Gradu“, u kojoj su ugledne ličnosti iznosile ideje o tome kako poboljšati i unaprediti Grad, kampanju za rekonstrukciju Lazarevog grada, projekat „Dečiji GRAD“ u saradnji sa USAID-om i Opštinom Kruševac, kao i projekat „Srednjoškolski GRAD“ u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije.

Nedeljnik GRAD je, takođe, kao svoj udeo u obeležavanju Vidovdana na ovaj praznik izdao svoje prvo dnevno izdanje pod nazivom „Jutarnji GRAD“, a u 2009. i 2010. godini je izdavao i specijalna dnevna izdanja povodom Noći muzeja.

U saradnji sa kruševačkom Gimnazijom u okviru organizacije Međunarodnog prolećnog festivala u ovoj školi 2009. godine, GRAD je priredio specijalno dvojezično (na srpskom i engleskom) izdanje za učesnike Festivala, pod nazivom „Spring fest“. Takođe je, u okviru Festivala, ali kroz druge programe za mlade u Kruševcu, redakcija GRAD-a aktivno učestvovala u realizaciji novinarskih radionica.

Takođe uz podršku Ministarstva kulture, u poslednje tri godine GRAD je započeo realizaciju tri važna društveno odgovorna projekta, „Brendiranje Kruševca“ , „Romski Grad – Romano Foro“ i „Zeleni Grad“, i nastavio realizaciju „Srednjoškolskog grada“ koji okuplja učenike i profesore većine kruševačkih srednjih škola, neguje kulturu čitanja, ali i pisanja za medije i predstavljen je pred Evropskom komisijom kao jedan od zapaženih inovativnih projekata u oblasti neformalnog obrazovanja.

„Brendiranje Kruševca“ je projekat čiji je cilj da promoviše kulturno istorijske, privredne i turističke potencijale Kruševca i učini ih vidljivijim za potencijalne ulagače, turiste, ali i državne instuitucije koje mogu pružiti podršku njihovom daljem razvoju. Ovaj projekat kao značajan prepoznale su i privredne organizacije u Gradu i podržale ga.

„Romski grad – Romano Foro“ je prvi projekat u Kruševcu kojim se čini pokušaj da se našoj najvećoj nacionalnoj manjini, Romskoj populaciji, obezbedi moggućnost da ima svoje glasilo na maternjem jeziku koje će se, osim informisanjem javnosti o problemima i potrebama stanovništva romske nacionalnosti i naporima društvene zajednice pomogne u njihovom rešavanju, bavi i predstavljanjem romske kulture i tradicije, kao i promocijom uspešnih pripadnika romske zajednice kojom bi se razbili stereotipi i predrasude sa kojima se Romi suočavaju u svojim sredinama.

„Zeleni Grad“ prirodni je nastavak dugogodišnjeg bavljenja Grada ekološkim temama u saradnji sa kruševačkim ekološkim organizacijama. Grad, naime, već pet godina sa Ekološkim pokretom „Bela breza“ realizuje projekat „Šarengradski vrtovi“ kroz koji se promovišu i nagrađuju sugrađani koji su uložili najviše truda u uređenje svojih okućnica, vrtova ili poslovnih prostora. „Zeleni Grad“, takođe ima za cilj da podigne nivo informisanosti građana o stanju životne sredine i potrebi njenog očuvanja, da ih edukuje o pravilnom rukovanju otpadom, kao i da zainteresuje lokalne institucije za rešavanje pitanja zaštite životne sredine i podstakne građane da se vrate svojim rekama.

U okviru nastojanja da podrži stvaralaštvo mladih, GRAD je oformio i rubriku „Iz tinejdžerskog života“, jedan je od retkih medija koji poklanja pažnju i IT obrazovanju svojih čitalaca, a neguje i izdvojen prostor za stvaralaštvo domaćih književnika.

U svim kulturnim i drugim akcijama GRAD se pojavljuje kao medijska podrška, otvoren za ideje mladih, civilnog društva, ali i institucija sistema.

U ovim teškim vremenima GRAD pokušava da, na entuzijazmu svoje nevelike redakcije opstane i ostane dosledan svojoj misiji objektivnog, edukativnog i društveno angažovanog glasila.

S poštovanjem,

Redakcija GRAD-a

 

Ova platforma je kreirana i održava se kroz projekat „Media for All“ finansiran od Vlade UK. Sadržaj i mišljenja prikazani na ovoj platformi isključiva su odgovornost autora/ki.

back-to-top