U Kruševcu uskoro nova usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom

Postavljeno: 30.11.2018

U Centru za osobe sa invaliditetom do polovine naredne godine trebalo bi da zaživi “Predah smeštaj”, usluga socijalne zaštite  namenjena deci i mladima sa invaliditetom . Usluga koja predviđa privremeni i povremeni dnevni ili višednevni smeštaj, ima za cilj  smanjenje rizika od institucionalnog zbrinjavanja dece sa invaliditetom, te unapređenje kvaliteta života kako potencijalnih korisnika tako i članova njihovih porodica  

Prema rečima Nevene Lazarević, direktorke kruševačkog Centra za osobe sa invaliditetom, usluga “Predah smeštaj” ima višestruki efekat – korisnicima pruža mogućnost da se dodatno socijalizuju i steknu nove  veština potrebne za svakodnevno funkcionisanje, a porodici priliku da se odmori od celodnevne brige o detetu ili mladoj osobi sa invaliditetom.

Briga o osobi sa invaliditetom nije laka i najčešće  traje 24 sata dnevno, a neretko su to samohrane majke koje nemaju kome da ostave svoje dete ukoliko treba da završe neki posao ili da  jednostavno na kratko odmore. Vreme koje njihova deca budu provodila u “Predah smeštaju”, prilika je za članove porodice da dobiju malo slobodnog vremena a da pri tome bude sigurni da je njihovo dete adekvatno  zbrinuto– kaže ona, dodajući da će usluga biti besplatna i dostupna za svu decu invalide sa područja Grada Kruševca.

Da bi se ostvarilo pravo na ovu uslugu socijalne zaštite, potrebno je da se  Centru za osobe sa invaliditetom podnese zahtev, kao i medicinska dokumentacija  deteta ili mlade osobe sa invaliditetom.

Odluku o tome ko može da koristi  uslugu donosi stručni tim, a roditelji će u “Predah smeštaju ” svoje dete moći da ostave i do deset dana, više puta godišnje. U smeštaju  koji je po svim standardima prilagođen osobama sa invaliditetom, o njihovoj deci brinuće stručni tim sastavljen od defektologa, psihologa, te socijalnih i medicinskih radnika– kaže direktorka  Ustanove.

Prema njenim rečima, “Predah smeštaj” bi trebalo da zaživi polovinom naredne godine, čime će Kruševac postati  prvi grad u Srbiji koji će pružati ovu vrstu usluge.

Prvi  smo grad koji će od resornog ministarstva dobiti licencu za obavljanje ove usluge. Potrebno je ispuniti brojne uslove, od neophodne kvadrature po korisniku, preko  medicinskog i ostalog osoblja, pa do prostora prilagođenog invalidima , što podrazumeva rampe, upotrebu vode i svetala na senzore i svega ostalog što je potrebno za nesmetano  funkcionisanje invalida- navodi ona.

“Predah smeštaj” nadograđuje  se iznad Dnevnog boravka Centra za osobe sa invaliditetom,  prostiraće se na 120 kvadrata i moći će da primi šest korisnika istovremeno. Dok traju radovi, aktuelni korisnici Centra borave u prostorijama ŠOSO “Veselin NIkolić”, gde aktivno učestviju u radionicama i brojnim aktivnostima, u skladu sa svojim mogućnostima.

Inače, Centar za osobe sa invaliditetom postoji od 2010. godine, a od pre dve godine licencirao je uslugu “Dnevni boravak” koja trenutno ima 25 korisnika starosti od šest do 63 godine , a na čekanju ih je još toliko. Ovu uslugu  koja je besplatna za sve korisnike, finasira Grad Kruševac, a lokalna zajednica izdvaja sredstva i za prevoz određenog broja korisnika od kuće do Centra i nazad.

Dnevni boravak   je osobama sa invaliditetom   dostupan svakog radnog dana od 7 do 16 časova, obezbeđen im je obrok, a uz stručni tim koji čine i defektolozi i  psiholog realizuju se brojne radionice, poput radionice samoposluživanja i samozbrinjavanja koja ima za cilj osposobljavanje korisnika za samostalni život.

Pored ove, Centar pruža i uslugu “Senzomotorne integracije” koja je dostupna svim invalidnim licima sa teritorije Grada Kruševca. Reč je o senzornoj  sobi koja pokreće sva čula, što je posebno važno za osobe sa poremećajima iz autističnog spektra, ali i za sve druge vrste invaliditeta. Kroz senzornu sobu nedeljno prođe više od 20 lica kako internih tako i eksternih .

Prema rečima Lazarevićke, plan je da se u narednom periodu  licencira što više usluga socijalne zaštite, kako bi ova vulnerabilna populacija bila obuhvaćena skoro svim uslugama predviđenim zakonom o socijalnoj zaštiti, posebno onih koje su usmerene na pomoć deci i mladima sa invaliditetom koji su ostali bez roditelja.

 

Ostale vesti

back-to-top