Na svetski Dan osoba sa autizmom poziv nadležnima: Omogućite uklanjanje barijera

Postavljeno: 02.04.2021

Na 2. april, svetski Dan osoba sa autizmom Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom poziva donosioce odluka da se aktivno posvete uklanjanju brojnih barijera koje sprečavaju osobe iz autističnog spektra da ostvare osnovna ljudska prava

U tom Savezu, kome pripada i kruševačko Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, podsećaju da je, iako se ove godine navršava trinaest godina od stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, a 12 godina od kada ju je Srbija ratifikovala, njena primena i dalje nepotpuna u mnogim oblastima.

– Zbog nepostojanja Nacionalnog registra osoba sa invaliditetom u Srbiji se ne zna tačan broj osoba iz autističnog spektra. Ali, ako uzmemo u obzir prevalencu autizma, sa sigurnošću možemo tvrditi da ih je nekoliko desetina hiljada – navodi Savez u saopštenju za javnost.

Nadležnima, u cilju popravljanja položaja osoba sa autizmom, predlaže niz aktivnosti, među kojima su: formiranje Nacionalnog registra, donošenje Nacionalne strategije za autizam, poštovanje postojećih i donošenje novih zakona koji štite prava osoba iz autističnog spektra, razvijanje servisa podrške kao što su dnevni centri, asistent u porodici, pomoć u kući, lični pratilac, rešavanje problema iz inkluzivnog obrazovanja, postojanje adekvatnih zanimanja u srednjem obrazovanju, omogućavanje pristupa tržištu rada, veću edukovanost zdravstvenih radnika, uključivanje pojednica i grupa direktno pogođenih autizmom u proces donošenja zakona, politika i odluka te razvijanje servisa podrške za odrasle sa autizmom za samostalni život uz podršku posle nestanka biološke porodice.

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Kruševac postoji od 2002. godine, ima 37 registrivanih članova, mada ih je znatno više. Okuplja decu i osobe sa autizmom i njihove roditelje, stručnjake i prijatelje, sa ciljem da se osobama sa autizmom pomogne da razviju svoj potencijal te da ne budu isključeni iz društvenih dešavanja.

Iz Saveza i Udruženja podsećaju da autizam predstavlja veoma složen poremećaj, koji se najčešće javlja u prve tri godine života, a manifestuje se kao nemogućnost komunikacije i interakcije sa okolinom, uz neka ograničena, ustaljena i ponavljajuća ponašanja deteta.

Ove godine se svetski Dan osoba sa autizom obeležava uz kampanju “Mogu da UČIM, mogu da RADIM” sa željom da se podigne svest o (ne)pristupačnosti obrazovanja i zapošljavanja osoba sa autizmom, što je posebno izraženo u uslovima aktuelne pandemije.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top