Kruševac dobitnik nagrade za pristupačnost grada osobama sa invaliditetom

Postavljeno: 20.07.2021

Grad Kruševac i beogradska opština Vračar ovogodišnji su dobitnici nagrade koju Zaštitnik građana već pet godina dodeljuje lokalnim samoupravama koje su najviše doprinele razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji, kako bi se stvorili
preduslovi za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvenom životu

Kako se navodi na sajtu Gradske uprave, Kruševac je nagrađen za unapređenje
pristupačnosti urbanog okruženja, odnosno, za planiranje i uklanjanje prepreka, izgradnju pristupačnih i rekonstrukciju javnih objekata.

Nagradu je u Beogradu u ime grada primila Jelena Todorović, pomoćnica
gradonačelnice za društvene delatnosti, te predstavila šta je sve u proteklih godinu dana Kruševac uradio na unapređenju pristupačnosti- od izgradnje taktilnih staza, preko
proširenja trotoara, „spuštanja“ ivičnjaka prilikom rekonstrukcije centralnog gradskog trga, prilagođenosti urbanog mobilijara kod teretana na otvorenom, do prilagođavanja površina, toaleta i sprava osobama sa invaliditetom u novoizgrađenom Dino parku.

Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana, podsetila je da ova institucija već dve godine upućuje preporuke lokalnim samoupravama da objekte, površine i javni prevoz učine u potpunosti dostupnim osobama sa različitim oblicima invaliditeta, te istakla da određeni pomaci u pristupačnosti postoje, ali da ona još uvek nije dovoljno razvijena.

Stojanović je ukazala i na činjenicu da lokalne samouprave akcenat stavljaju na
uklanjanje arhitektonskih ali ne i informacionih barijera, te da su u lokalnim institucijama građanima retko dostupne taktilne table za informisanje slepih, protivpožarni alarmi koji se oglašavaju i zvučno i vizuelno, brošure na Brajevom pismu ili taktilne staze koje
olakšavaju kretanje kroz objekat.

Da informacione barijere postoje, te da bi trebalo identifikovati uzroke zbog koji se propisi koji garantuju pristupačnost ne primenjuju kako bi trebalo, rekla je menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva VladeSrbije Dragana Jovanović

Arijas, a da je neophodno promovisati nagrade za doprinos razvoju pristupačnosti u lokalnim samoupravama jer se time pravi iskoraci u stvaranju primera dobre prakse, ocenio je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Đorđe Staničić.

Nagradu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na lokalnom nivou, Zaštitnik građana dodeljuje već pet godina, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

D.P.

Ostale vesti

back-to-top