Savet stručnjaka – Kako da suzbijete krvavu vaš na zasadima jabuka  

Postavljeno: 09.12.2021

Poljoprivredni sutručnjaci upozoravaju da se  krvava vaš (eriosoma lanigerum) u našim uslovima  pojavljuje uglavnom kao štetočina jabuke, ali da može da bude prisutna i  na krušci, dunnji, japanskoj dunji, oskoruši, glogu

-Posebno su osetljive sorte ajdared, zlatni delišes i jonagold. Prisutna je redovno u bujnijim zasadima na nižim i vlažnijim položajima terena. Naseljava mesta jače rezidbe, skrivena mesta u pukotinama kore i u blizini korenovog vrata gde i prezimljava. Kolonije ove štetočine se lako uočavaju zbog guste, voštane bele prevlake ispod koje su smeštene sivo-crne jedinke. Pod mehaničkim pritiskom kolonije, pojavljuje se crvena sluzasta tečnost po kojoj je štetočina i dobila ime – objašnjava Slađana Rilak, savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Podseća da krvava vaš prezimljava u stadijumu larve u pukotinama na stablu ili na korenovom vratu te da se odrasle jedinke javljaju u proleće kada sa porastom temperature dolazi do migracije na mlađe grane i mladare, gde nastavljaju ishranu sisanjem biljnih sokova.

Na mestu ishrane dolazi do pojave izraslina slične raku i pucanja tkiva te se stvaraju otvorene rane. Ovakva mesta su pogodna za naseljavanje patogena i štetnih insekata što slabi i iscrpljuje biljku i dovodi do njenog sušenja. Ova vrsta vaši je izuzetno štetna na mladim sadnicama u rasadnicima. Krvava vaš podnosi veoma niske temperature, čak do  -27 stepeni. U toku godine može da razvije od 10 do 15 generacija, u zavisnosti od uslova spoljašnje sredine – napominje naša sagovornica.

Objašnjava da je suzbijanje krvave vaši kompleksno te da zahteva primenu više mera:

Kod podizanja novih zasada treba voditi računa o izboru sortimenta odnosno izboru podloga na koju su kalemljene sadnice. Podloga MM 106 je tolerantna, dok je podloga M 9 izuzetno osetljiva na prisustvo ove štetočine. Potom, prilikom rezidbe ne praviti velike rezove i oštećenja. Treba primenjivati izbalansiranu prihranu, bez prekomernih količina azota kako bi se postigao umereni rast izdanaka – navodi ona.

Hemijsko suzbijanje je, kako dodaje, veoma teško zbog guste voštane prevlake koja je štiti.

Po opadanju lišća u jesen preporučuje se tretiranje zasada mineralnim uljima uz primenu veće količine vode kako bi biljke bile temeljno pokrivene depozitom. Tokom vegetacije, primena registrovanih insekticida (Teppeki, Movento 100 SC) se pozicionira nakon migracije vaši sa korena na grane i grančice u periodu piljenja larvi i pojave najmlađih larvenih stupnjeva – savetuje ona.

J.B.

Foto: Pixabay, www.pisvojvodina.com

Ostale vesti

back-to-top