Žetva u Rasinskom okrugu pri kraju, prinos pšenice za petinu manji  

Postavljeno: 14.07.2022

Žetva pšenice je završena na oko 70 odsto površina u Rasinskom okrugu, a prinos je, zbog nepovoljnih vremenskih uslova za petinu manji od očekivanog, navode u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

-Žetva pšenice još nije završena jer su je padavine od 5. do 10 jula prekunule. Žetvena površina je oko 13 hiljada hektara u Rasinskom okrugu, a obavljena je na oko 70 odsto površina. Suša i visoke temperature u maju su nepovoljno uticale na prinos i kvalitet zrna pšenice. Padavine koje su bile krajem maja nisu mogle mnogo da poboljšaju stanje useva pšenice tako da smo dobili prinos koji je za oko 20 odsto manji od očekivanog sa lošijim kvalitetom zrna, jer je  nalivanje zrna bilo lošije – navodi savetodavka za ratarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi, Radojka Nikolić.

Prinos se, prema podacima te službe, kreće od 3,5 do 4,5 tone po hektaru, a na parcelama gde je primenjena potpuna agrotehnika prinos je od 5,5 do 6 tona po hektaru, što predstavlja dobar i isplativ prinos.

Nažalost naši poljoprivredni proizvođači uglavnom sav rod pšenice koriste za stočnu hranu.To je bila situacija do ove godine kada je cena pšenice bila niska, ali će sada mnogi proizvođači  povećati površine pod pšenicom jer se cena pšenice povećava i ova proizvodnja će biti isplativa. Direkcija za robne rezerve će otkupljivati novi rod pšenice za 40 dinara po kilogramu, ali još uvek nemamo informacije kako će se to u našem Okrugu sprovesti. Po našim procenama ove godine nemamo tržišne viškove, jer je prinos niži i sve količine pšenice će se iskoristiti na našim farmama – dodao je ona.

Očekuje da će žetva pšenice biti završena za nedelju dana.

Žetva ječma, koji je u Rasinskom okrugu bio zasejan na oko hiljadu hektara, je završena, prinosi su viši od očekivanih, a kreću se od 4 do 5,5 tona po hektaru, zrno je dobrog kvaliteta.

Ječam ima kraću vegetaciju od pšenice i manje je osetio uticaj visokih temperatura i suše u vreme nalivanja zrna zato su prinos i kvalitet dobar. Nažalost, površine pod ječmom su male na našem području i mi ćemo u narednom periodu ukazati  proizvođačima da treba da povećaju svoje površine pod ječmom jer će tako dobiti sigurniji prinos i dovoljno kvalitetnog žita za svoju stoku. Naravno, sve viškove mogu da prodaju po povoljnim cenama jer se cena ječma i pšenica povećava u poslednjih šest meseci sa tendencijom daljeg povećanja – objašnjava ona.

J.B.

 

Ostale vesti

back-to-top