Reč stručnjaka: Zaštita voćaka od glodara

Postavljeno: 09.12.2022

Mlada stabla voćaka su često u jesen i u toku zime izložena oštećenjima od glodara, pre svega poljskih miševa, voluharica i zečeva, koji tokom ovog perioda godine imaju najveću aktivnost i potrebu za hranom. Na koji način se stabla voćaka mogu zaštiti i koje preparate treba koristi otkrivaju iz ovdašnje Poljoprivedno savetodavne i stručne službe.

– Oštećenja su u zoni korenovog sistema, tako da se mlada stabla u toku vegetacije iznenada cela suše. Obično su ugroženi zasadi u blizini livada, pašnjaka  i lucerišta. Posebno su ugroženi voćnjaci gde su površine ne obrađene, jer opali plodovi su hrana, u toku vegetacije i zime, za glodare. Opali plodovi su mamac za glodare ispod stabala voćaka – kaže Radomir Bušatović, savetodavac u kruševačkoj Poljoprivedno savetodavnoj i stručnoj službi.

U nedostatku hrane glodari se hrane korenjem voćaka, posebno jabuka i krušaka. Pojava gomilica zemlje tj. humki (sličnih krtičnjacima) u toku vegetacije i u zimu, znak su prisustva štetnih glodara. Oštećenja prizemnog dela stabla voćaka, takođe su znak prisustva ovih štetočina u zasadima.

– Suzbijanje poljskih miševa i voluharica sprovodi se u jesen ili u zimu. Jedna od preventivnih mera jeste obrađivanje zemljišta u voćnjacima, posebno ispod stabala, jer se tako uništava i do 90 odsto staništa štetočina – navodi naš sagovornik.

U slučaju potrebe za suzbijanjem se koriste mamci u obliku zatrovanog zrnevlja pšenice. Stavlja se 5 do 10 zrna u aktivne tj. nastanjene rupe. Da bi se prepoznale aktivne rupe, dan dva pre akcije motikom ili drljačom zatvore se sve rupe u zasadu. Dan dva posle toga, rupe koje su otvorene, smatraju se aktivnim i u njih se dublje postavljaju zatrovani mamci. Posle stavljanja mamaka, rupe se zatvore. Nije dozvoljeno rasturanje mamaka po površini zemljišta, zbog opasnosti od trovanja životinja, ptica i divljači.

– Preparati koji se koriste za ovu namenu su preparati na bazi aktivnih materije bromadiolon – ističe Bušatović.

Za zaštitu od zečeva i srna stablo voćaka, pre pojave jačih mrazeva i snega, treba obaviti plastičnom folijom, natron papirom, ter papirom, starim vrećama, sargijom i slično a ponekad se može vršiti i krečenje stabala.

M. J.

Ostale vesti

back-to-top