Rezultati ankete o prosečnim kruševačkim primanjima: Sit gladnom ne veruje?

Postavljeno: 11.02.2020

Statistika o prosečnoj plati pokazuje da su Kruševljani i Kruševljanke u novembru 2019. godine u proseku imali primanja od po 47.932 dinara. T su podaci Republičkog zavoda za statistiku o prosečnoj neto zaradi (plati koju zaposleni prime, odnosno bez poreza i doprinosa)

Anketa koju je list GRAD sproveo na svojoj fejsbuk stranici (krusevacgrad) od 28. januara do 4. februara pokazala je da 74 odsto sugrađana veruje da se, u proseku, toliko zarađuje u našem gradu, dok je preostalih 26 odsto odgovorilo da ne veruje da su plate zaista tolike. Zanimljiv je, međutim, bio tok glasanja u pomenutoj anketi. Tokom prva tri dana na anketu je odgovorilo 130 ljudi, a rezultati su, u to momentu pokazivali da oko 45 dosto veruje u pomenuti prosek zarada, dok je 55 odsto kazalo da ne veruje. Brojni posetioci naše stranice glasali su 1. februara tokom prepodnevnih sati te smo za svega tri sata dobili oko 140 novih glasova i rezultate ankete koji su se značajni promenili u korist onih koji veruju da se u Kruševcu zaista zarađuje po 47.932 dinara mesečno. Do kraja ankete bilo je 378 glasova, 279 je navelo da Kruševljani zarađuju toliko, a 99 da ne zarađuju toliko.

Zanimljivo je, međutim, da su ljudi   u komentarima, kojih je bilo dvadesetak, većinom ukazivali na to da se u Kruševcu zaista ne zarađuje taj iznos. Oni su skrenuli pažnju na to da u prosek ne ulaze plate koje kasne, da treba imati u vidu zaposlene u brojnim marketima koji primaju minimalce, ali i radnike pojedinih javnih ustanova čija su primanja takođe minimalna. Njihovi oponenti su navodili primanja u državni institucijama te činjenicu da rukovodeći organi imaju platu puta pet u odnosu na zaposlene, što diže ukupan prosek. Istraživanje koje je redakcija lista GRAD radila ranije pokazala su, takođe, da postoje radnici koji poslodavcima na ruke vraćaju deo minimalne plate koju prime, te da je i dalje prisutan rad na crno.

Kako se stiže do prosečne plate?

Republički zavod za statistiku istraživanje o zaradama zasniva na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku. Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena. Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave sa obračunatim zaradama.

U istraživanju o zaradama pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi. Zaradu čine zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom, naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika), regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi. U zaradu se računaju i naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Ko je gde u Srbiji?

Kruševac je, prema podacima o visini neto novembarske prosečne plate zauzeo 65. mesto među skoro 170 gradova i opština u Srbiji. U odnosu na septembarski prosek plate naš grad je napredovao za deset mesta jer je tada bio na 75. poziciji. Neto prosek plate je u ovom periodu u Kruševcu „porastao“ za oko dve i po hiljade dinara (septembarski neto prosek je bio 45.420 dinara).

Sa prosečnih 47.932 dinara u novembru Kruševac zauzima prvu poziciju u Rasinskom okrugu. Slede Trstenik sa prosečnom neto zaradom od 44.529 dinara, Brus u kome je plata bila 43.735 dinara te Aleksandrovac sa prosekom primanja od 43.690 dinara. Na začelju Okruga su Ćićevac sa prosečnih 41.336 dinara te Varvarin sa 39.956 dinara.

Prosek neto novembarske plate isplaćene u Rasinskom okrugu (Rasinskoj oblasti) bio je 46.151 dinar. Naš Okrug je zauzeo 20. mesto na listi 25 okruga, odnosno oblasti.

Inače, visina proseka neto plate isplaćene u novembru kretala se od 38.319 dinara, koliko je iznosila na području opštine Bojnik, do 93.019 dinara, što je neto prosek koji su ostvarili oni koji žive na području opštine Vračar.

J.B.

Komentari

Tokom ankete, sprovedene na fejsbuk stranici krusevacgrad, u kojoj smo pitali da li Kruševljani zarađuju 47.932 dinara, što je bila prosečna plata u novembru, građani su, osim što su glasali sa DA ili NE ostavili i dvadesetak komentara. „Da, zarađuju svi Kruševljani koji su pobegli iz Kruševca… nažalost…“ „Kao penzioner van tokova sam finansijskih proseka, ali ako statistika kaže tako verujem da jeste“. „Ako statistika kaže tako, šta je tu sporno? Jedan rukovodeći organ ima pet prosečnih plata, a ono što je najbitnije, u prosek ulaze samo isplaćene plate, ne i one koje kasne!!!“ „Ogromna većina ima polovinu tog proseka…“ „Laž, ortodoksna laž! Krenimo po platnim listićima i pregledajmo.“ „Ko su ovi u ovih 76 odsto koji misle da je ovo tačno?! Botovi, mnogo ste jadni!!! „ Direktiva, tugo naša“ „Imaš škole, bolnicu, opštinu, sud, policiju, okrug, sve to ulazi u prosek.Tako da jeste tačno. Pogledaj samo neke tekstove na portalima tipa B92, niko ne može da napravi veštačku većinu na komentarima. Tako ni ovde ne može ako većina to stvarno ne misli“. „Sve to što si pobrojao je budžet, a gde su radnice marketa i mnogo sličnog.“ „To ne može da bude istina….ali navikli da nas lažu pa nas lažu.“ „Ja bih lično voleo da imam toliku platu…“ „Mislim da je tačno“ „ Ne verujem.“ „Ne, to nije istina.“

Kod preduzetnika duplo niža!

Prosečna neto plata (plata bez poreza i doprinosa) na nivou Srbije je u novembru bila 56.331 dinar. Statistika pokazuje da je novembarska neto plata u Srbiji u 2019. godini u odnosu na isti mesec 2018. godine porasla za 11,4 odsto nominalno, odnosno za 9,8 realno. Medijalna neto zarada za novembar 2019. godine iznosila je 43.511 dinara, što znači da je polovina zaposlenih ostvarila zaradu do navedenog iznosa. Prosečna neto zarada zaposlenih u pravnim licima u tom mesecu je iznosila 60.078 dinara, dok je prosek primanja preduzetnika i zaposlenih kod njih bio više nego duplo niži, 28.699 dinara. Novembarski neto prosek je u javnom sektoru iznosio 64.598 dinara, a van javnog sektora 52.567 dinara.

Tekst je deo projekta Local Press Laboratorija koji novine GRAD realizuju u saradnji sa PU Lokal pres. Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji i podržan od strane “Medijskog inkubatora za Zapadni Balkan” programa Free Press Unlimited, koji finansira holandsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ostale vesti

back-to-top