Kako do vaučera za letovanje?

Postavljeno: 30.06.2022

U poštama širom Srbije u toku je podela 200.000 vaučera u vrednosti od 15.000 dinara, za odmor u našoj zemlji. Istovremeno, deli se i 100.000 vaučera od po 10.000 dinara, za građane koji su početkom ove godine preuzeli vaučere u vrednosti od 5.000 dinara. Pravo na subvencionisani odmor može se ostvariti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta, odnosno, mesta studiranja.

Pravo na vaučere za letovanje u Srbiji imaju penzioneri, nezaposlena lica, odnosno, korisnici posebnih novčanih naknada, potom zaposleni čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, kao i poljoprivrednici i studenti.

Uz prijavu koja se može preuzeti na sajtu pošte ili direktno u pošti, obavezno je priložiti i ličnu kartu ili pasoš (ili fotokopije ovih dokumenata), potvrdu o rezervaciji (koju izdaje ugostitelj i može vam je poslati na mejl), te odgovarajuću potvrdu o sticanju prava na vaučer.

Kada su u pitanju potvrde o sticanju prava na vaučer, penzioneri prilažu original penzionog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju, a korisnici prava na penziju iz inostranstva originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Zaposleni čija primanja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, prilažu original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava ili original platni listić za zaradu isplaćenu u istom periodu, a koje izdaje poslodavac.

Studenti prilažu original potvrde visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću godinu.

Za maloletna ili poslovno nesposobno lica koje ispunjava uslove, prijavu podnosi roditelj, odnosno staratelj, a uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika. Provera da li ova maloletna ili poslovno nesposobna lica ispunjavaju uslove, vrši se preko ovlašćenih institucija.

Vaučeri od 5.000 dinara se koriste samo za uslugu smeštaja, a od 10.000 i 15.000 dinara i za uslugu doručka, polupansiona i pansiona, i to najmanje za pet noćenja. Može se iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu u kome je izvršena rezervacija smeštaja.

Rok za podnošenje prijava je 26. septembar 2022. godine, a krajnji rok za korišćenje je 20. novembar, odnosno, 31. oktobar za vaučere u iznosu od 10.000 i 15.000 dinara.

Dodatne informacije mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs, kao i na brojeve telefona 011/2606521 i 011/2606576.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top