U toku prijava za turističke vaučere  

Postavljeno: 05.01.2023

Za vaučere u vrednosti od po 5.000 dinara građani se mogu prijaviti na šalterima Pošte, uz prethodno popunjen obrasac sa interent stranice Ministarstva turizma. Obrazac se predaje lično.

Pravo na subvencionisani odmor u Srbiji imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a prvi put i stariji od 65 godina koji nemaju penziju.

Pored popunjenog obrasca sa interent stranice Ministarstva turizma, koji se predaje na šalterima Pošte, potrebno je dostaviti i potvrdu o rezervaciji kod ugostitelja.

Penzioneri dostavljaju i originalan penzioni ček ili fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju.

Zaposleni donose na uvid i potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi u mesecu koji prethodi onom u kome se prijava podnosi, a studenti potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena za tekuću školsku godinu.

Građanima je na raspolaganju 100.000 vaučera koji se mogu iskoristiti u ugostiteljskim objektima koji su u sistemu vaučera. Rok za korišćenje vaučera je 20. novembar tekuće godine.

D.P.

 

Ostale vesti

back-to-top