Danas ističe rok za treću ratu poreza na imovinu

Postavljeno: 16.08.2021

Za poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica danas ističe rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu

Podsećamo, prema Zakonu o porezima na imovinu, ovaj porez plaća se tromesečno – u februaru, maju, avgustu i novembru, i to u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

D.M.

Ostale vesti

back-to-top