Skupština Grada sutra o izvršenju budžeta, porezu na imovinu, kreditu za Toplanu…

Postavljeno: 17.11.2022

Pred odbornicima lokalnog parlamenta sutra, 18. novembra, će se naći tridesetak odluka, zaključaka, rešenja, među kojima su Izveštaj o izvršenju budžeta za devet meseci, Predlog prosečnih cena kvadrata nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu, Odluka da se Vladi Srbije da saglasnost da se Korporaciji „Trajal“ otpišu obaveze koje po osnovu javnih prihoda to preduzeće ima prema Gradu Kruševcu.

Prema podacima iz Izveštaja o izvršenju budžeta, ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-septembar ove godine iznosili su 4,2 milijarde dinara, odnosno 73,77 odsto u odnosu na plan. Istovremeno su ukupno planirani rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 3,35 milijardi dinara, ili sa 58,76 odstou odnosu na plan, a manji su za 25,55 odsto od ukupno ostvarenih prihoda iz svih izvora.

Odbornici treba da se, između ostalog, izjasne o Odluci Nadzornog odbora Gradske toplane, o zaduživanju tog preduzeća kod Banke „Poštanske štedionice“. Reč je o, kako je navedeno, kreditu od 200 miliona dinara, kojim to javno preduzeće treba da pokrije obaveze iz prethodnih grejnih sezona te troškove priprema za ovu grejnu sezonu. Istovremeno će odbornici odlučivati o Aneksu prethodnog ugovora Gradske toplane sa istom Bankom, iz prošlog juna. Taj Aneks predviđa odlaganje roka vraćanja kredita, koji je iznosio  500 miliona dinara. Predviđeno je da otplata preostalog dela od oko 489 miliona dinara, počne devet meseci nakon zaključivanja pomenutog Aneksa, a da se završi do juna 2027. godine.

Lokalna Skupština treba, takođe, da se izjasni o davanju saglasnosti Vladi Srbije za otpis obaveza koje, po osnovu javnih prihoda, preduzeće „Trajal“ ima prema Gradu Kruševcu. Reč je o 72 miliona poreza na imovinu, 1,35 miliona za posebnu naknadu za zaštitu životne sredine, te oko 585 hiljada dinara na ime komunalne takse. Reč je, kako je obrazloženo, o ranijem Zaključku Vlade o konverziji ovakvih dugovanja u trajni ulog u kapitalu preduzeća, a sve u cilju što uspešnije privatizacije te fabrike.

Na dnevnom redu je i izbor vd direktora Kulturnog centra, a predloženo je da taj posao nastavi da obavlja aktuelna direktorka Violeta Kaplarević.

Odbornici će odlučivati i o više imovinsko-pravnih rešenja.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top