Sa Skupštine: O budžetu, boračkim pravima i drugim odlukama

Postavljeno: 15.06.2024

Finansijska pitanja razmatrana su na 6. sednici Skupštine, uključujući Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Kruševca za 2023. godinu. Skupština je razmatrala i izmene i dopune više odluka, uključujući i one koje se odnose na procedure u oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnih usluga u gradu. Predlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period 2024-2027. godine je još jedna važna tačka, koja ima za cilj unapređenje položaja žena u Kruševcu

– Budžet za 2023. godinu 6.3 milijardi dinara, ukupno planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 5.6 milijardi dinara, što je 97.09 odsto izvršenja budžeta. Budžet do 2012. godine je bio 2.2 milijarde dinara i to sa kreditnim zaduženjem, kako smatrate da neko ko je ministar finansija i ko je podigao ovakve podatke nedostojan za Vidovdansku nagradu. Zahvaljujući odgovornoj politici Republike Srbije, mi danas imamo ovakav budžet i možemo planirati velike investicije. Redovno prolazimo kroz revizije, a izveštaji pokazuju da se sve aktivnosti odvijaju uskladu sa zakonom -rekao je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Skupština Grada Kruševca je još 2016. godine donela Odluku o proširenim pravima u oblasti boračke i boračko-invalidske zaštite. Ova odluka se primenjuje od 1. januara 2017. godine, a sredstva za ostvarivanje tih prava obezbeđuju se u budžetu grada Kruševca i namenski prenose Centru za socijalni rad. Prema postojećoj odluci, korisnici boračko-invalidske zaštite imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za lečenje težih bolesti, što je do sada ostvarivalo između 14 i 23 korisnika godišnje.

Kako je saopštila Vesna Anđelić, načelnica Gradske uprave, na teritoriji grada Kruševca trenutno živi 1.200 lica sa priznatim statusom korisnika boračko-invalidske zaštite, što ovu populaciju čini veoma brojnom. U cilju dodatnog unapređenja njihovog položaja, Grad Kruševac je odlučio da uvede još jedno značajno pravo – besplatan prevoz za sve korisnike boračko-invalidske zaštite.

Kako je Anđelićka navela Odluka o proširenju prava doneta je sa ciljem da se pruži dodatna podrška borcima i invalidima rata, omogućavajući im lakši pristup neophodnim uslugama i unapređujući njihov svakodnevni život.

U oblasti socijalne zaštite, doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama.Usvojen je Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca za period 2024 – 2027.Prema Odluci odbornika, pristupiće se izradi Plana razvoja kulture Grada Kruševca za period 2025 – 2027.

Usvojena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Kruševac, za period od 1. juna do 31. marta 2024. godine (prvi kvartal ): JP Poslovni centar, JKP Vodovod, JKP Kruševac, JP za urbanizam i projektovanje i JKP Gradska toplana.

Odbornici su doneli i Odluku o pristupanju izradi izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025. u delu prostorne zone 10 i Odluku o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije Zapad  I ( urbanistička potcelina 5.11.3 ).

Usvojena je  Odluka o istupanju iz privrednog društva „RASINAENERGOGAS“ d.o.o. Kruševac, jer je projekat gasifikacije naseljenih mesta na teritoriji Grada Kruševca u celosti završen, čime je prestala potreba da Grad Kruševac bude član pomenutog privrednog društva.

Usvojen je zahtev Narodnog muzeja o prestanku prava trajnog korišćenja na objektu u ulici Majke Jugovića br.48. Gradska izborna komisija Grada Kruševca u stalnom sastavu dobila je novi saziv, za čijeg predsednika je imenovan diplomirani pravnik Vedran Stevanović, predstavnik odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“.

Doneto je i nekoliko kadrovskih rešenja vezanih za Upravni i Nadzorni odbor Kulturnog centra i Školske odbore Prve tehničke škole,  Gimnazije i OŠ „Branko Radičević“.Što se tiče Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca, usvojen je Izveštaj o radu za 2023.godinu, kao i izmena Rešenja o njegovom obrazovanju.

Odbornici Boban Kostić ispred Izborne liste „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“ i Desanka Miletić ispred Izborne liste „Srbija protiv nasilja – dr Branislav Bata Andrić“ podneli su ostavke na mesta odbornika. Umesto njih, potvrđeni su mandati odbornicima Ivanu Parezanoviću sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“ i Mirjani Purešević sa Izborne liste „Srbija protiv nasilja – dr Branislav Bata Andrić“ .

M.J.

 

Ostale vesti

Komentari

  1. Milos kaže:

    Glavni utisak je da je predsednik spsa presao u sns

  2. Pavle kaže:

    Ko presao??? Pobogu dal je to moguce?

  3. Mila kaže:

    Predsednik Sps je izgleda presao

3 thoughts on “Sa Skupštine: O budžetu, boračkim pravima i drugim odlukama

Comments are closed.

back-to-top