Besplatan mentoring za MSSP i preduzetnike

Postavljeno: 26.05.2020

U toku je javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u ovoj godini, koji Ministarstvo privrede realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), saopšteno je iz Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). 

Predviđeno je da stručno lice – mentor u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta provede od 25 do 50 sati po korisniku. Vlasnik ili zakonski zastupnik, menadžment i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja. 

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije: novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva, postojeći privredni subjekti – registrovani pre maja 2017. godine i zadruge.

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji su registrovani na teritoriji Srbije, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa te ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću. Pravo imaju i zadruge koje su orijentisane ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definišu, da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge potom da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa te da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću.

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2020. godine.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom agencijama za regionalni razvoj sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2020. godini.

Javni poziv je otvoren do 03. jula 2020. godine.

Detalje zainteresovani mogu dobiti u Agenciji za regionalni razvoj Rasinskog okruga, na telefon 037 202 336 ili na email [email protected] .

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top