Novi programi podrške privrednicima i preduzetnicima

Postavljeno: 18.02.2021

Ministarstvo privrede raspisalo je više javnih poziva za programe podrške privrednicima, obaveštavaju iz Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga. U ovdašnjoj Agenciji privrednici sa ovog područja mogu da dobiju dodatna obaveštenja o pomenutim programina i potrebnoj dokumentaciji

U toj Agenciji preciziraju da je nedavno objavljen Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini.

Pravo da konkurišu za bespovratna sredstava te pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa – navedeno je u Javnom pozivu.

Sredstva mogu da se koriste za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti.

Sredstva se mogu upotrebiti i za kupovinu novih ili polovnih (ne starijih od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, potom kao trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10 odsto ukupnog investicionog ulaganja, zatim za nabavku softvera i računarske opreme, te za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75 hiljada dinara za preduzetnike, odnosno 250 hiljada dinara za pravna lica, niti veći od 12,5 miliona dinara za sve privredne subjekte. Krediti Fonda po tom programu odobravaće se u skladu sa programom.

 

Otvoren je i Javni poziv za finasisjku podrčku za početnike u poslovanju, poznat kao startap program. Mogu da se prijave preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400 hiljada dinara, niti veći od šest miliona dinara za sve privredne subjekte. Tim sredstvima mogu se finansirati tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350 hiljada dinara, kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina), operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20 odsto u strukturi ukupnog ulaganja.

U kruševačkoj ARRRO napominju da osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi dobili savetodavnu i tehničku pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu.

Takođe je otvoren i Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzentnice i mlade u 2021. godini. Mogu da ga koriste mikro i mala privredna društva i preduzetnice registrovani u APR-u najranije u 2016. godini, a sredstva mogu da se koriste za nabavku nove ili polovne opreme/dostavnih vozila do 5 godina starosti, za građevinske radove do 350 hiljada dinara i finansiranje operativnih troškova (repromaterijal, sirovine, komunalni troškovi, zakup prostora). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 2,1 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona dinara za nerazvijene opštine, a rok otplate do pet godina u okviru koga je grejs period do jedne godine.

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Agencije www.arrro.rs ili dobiti pozivom na broj 037 202 336.

Koordinator za međuopštinsku saradnju u kruševačkoj ARRRO Sonja Jevremović podseća i da je ova Agencija tokom januara pripremala četiri projekata kojim su lokalne samouprave iz našeg Okruga konkurisale na javnom pozivu Gradovi u fokusu 2021 koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, te da je bila angažovana na pripremi više projekata za Ministarstvo prosvete kojim su škole i ustanove obrazovanja konkurisale za opremanje kabineta. Dodaje da su početkom februara, na inicijativu ministarke privrede Anđelke Atanacković, predstavnici agencija iz Srbije imali zoom sastanak kada su dobili pomenute informacije o planiranim merama podrške za razvoj MMSPP u ovoj godini te da su Agencije ponovo prepoznate kao veoma važan faktor u uspešnoj realizaciji tih programa.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top