Održano predavanje o primeni novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Postavljeno: 16.04.2024

Regionalna privredna komora Kruševac i Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Rasinskog okruga, organizovali su obuku za preduzetnike Rasinskog okruga

Cilj današnjeg predavanja je bio da se preduzetnicima objasni koja su njihova prava i obaveze vezana za novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

– Prošlo je više od godinu dana od donošenja novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, pa s tim u vezi želimo da upoznamo naše preduzetnike. Veći privredni subjekti imaju svoja lica koja se bave bezbednošću na radu, dok su preduzetnici ostavljeni da sami rade kako im je Zakon dozvolio ili da unajme neku od agencija koje se time bave – rekao je Darko Stevančević, član Predstavništva Udruženja za bezbednost i zdravlja na radu Rasinskog okruga i dodatno pojasnio zbog čega je novi Zakon važan za preduzetnike.

– Sada je kjučno što gotovo svaki preduzetnik koji ima barem jednog zaposlenog i obavlja određene delatnosti mora imati odgovarajuću dokumentaciju prema zahtevima Zakona i pravilnika. Ovo je promena u odnosu na ranije, kada su preduzetnici bili oslobođeni ovih obaveza sve dok nisu imali više od 10 zaposlenih. Preduzetnici koji se bave organizacijom u sportu, markentingom, medijskom delatnošću i informacionim tehnologijama, oni nemaju ovu obavezu, ali po novom Zakonu, čak i frizer ako ima još jednog zapošljenog mora da poštuje odredbe Zakona i da ih primenuje – zaključio je Stevančević.

– Jedan od zadataka Privredne komore Srbije i jedinstvenog komorskog sistema jeste da privrednike informiše o svim izmenama i novim zakonima koji se tiču njihovog poslovanja, pa u skladu sa time je i današnja prezentacija. Ono što je cilj današnjeg skupa, jeste da se preduzetnici upoznaju sa njihovim obavezama, da otklone sve nedoumice koje se odnose na ovaj Zakon, a posebno oni preduzetnici koji poslove bezbednosti i zdravlja na radu obavljaju sami – navela je Marija Vesković, samostalna stručna saradnica za usluge RPK Kruševac.

Goran Nikolić iz Udruženja bezbednosti i zdravlja na radu Rasinskog okruga je bio predavač na samom skupu, te je okupljenim preduzetnicima dodatno pojasnio odredbe novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

N. L.

Ostale vesti

back-to-top