Održana je prva ovogodišnja obuka za volontere

Postavljeno: 12.01.2024

Edukativni centar Kruševac realizovao je prvu obuku za volontere u 2024. godini u okviru projekta „Volonterski izazov – mladi pokreću zajednicu“. Obuka je trajala šest dana i imala je cilj da pruži doprinos poboljšanju uslova za aktivizam i volonterizam mladih kao uticaj na njihov lični i profesionalni razvoj, a ujedno i dobrobiti celokupne kruševačke lokalne zajednice

Ovaj intenzivni program omogućio je zainteresovanoj omladini da istovremeno razmatraju ključne teme iz oblasti volonterskog menadžmenta kao što su motivacija, orijentacija volontera, komunikacija, rad u paru i timu, javni nastup, meke i prenosive veštine i slično.

Ovakva šansa može biti pružena svim mladima jer se obuke održavaju često, a u pristupu ciljnoj grupi inkluzivna je za marginalizovane i posebno osetljive, ranjive podgrupe mladih – mlade žene, mlade osobe sa invaliditetom, romi i romkinje, socijalno ugrožene mlade i druge grupe mladih koji se susreću sa višestrukim teškoćama u aktivnom uključivanju u društveni život zajednice.

Projekat je inicijativa Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

J. S.

Ostale vesti

back-to-top