AŽC upozorava: Vlada privileguje usluge za nasilnike u odnosu na podršku žtrvama

Postavljeno: 07.05.2021

Predlogom Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je Vlada Srbije podnela Narodnoj skupštini, privileguju se specijalizovane usluge za lica koja su izvršila nasilje, za koja je planirano finansiranje iz republičkog budžeta, u odnosu na specijalizovane usluge za žrtve nasilja koje će se finansirati iz budžeta lokalnih samouprava, upuzoravaju iz Autonomnog ženskog centra. Pitanje je i kako je do ove izmene u Zakonu došlo, jer je javna rasprava zaključena bez nje

-Iako podržava usvajanje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Autonomni ženski centar je veoma razočaran odlukom Vlade Republike Srbije da privileguje finansiranje specijalizovane usluge za lica koja su izvršila nasilje propisivanjem da će sredstva za finansiranje ove usluge biti obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, stavljajući tako u neravnopravan položaj finansiranje specijalizovanih usluga za žrtve nasilja – Sigurne kuće i Krizne centre za žrtve seksualnog nasilja, za koje je predviđeno finansiranje samo iz budžeta lokalnih samouprava – precizira se u saopštenju AŽC.

Ovakva odluka Vlade, smatraju u AŽC, u suprotnosti je sa ratifikovanom Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tzv. Istanbulskom konvencijom, koja u st. 3 člana 16 izričito zahteva da “bezbednost, prava i podrška za žrtve nasilja treba da budu od primarnog značaja“. Iako predlog Zakona sadrži identičnu odredbu kao i Konvencija, ta odredba je, ukazuju u Autonomnom ženskom centru, obesmišljena privilegovanim načinom finansiranja sprecijalizovane usluge za učinioce nasilja u odnosu na specijalizovane usluge za žrtve.

Autonomni ženski centar, takođe navodi da “nije u mogućnosti da ustanovi na koji način je došlo do izmene ovog člana u odnosu na nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti za koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovelo javnu raspravu, imajući u vidu da je javna rasprava zaključena bez izmena predloženog člana”.

– U svetu gde postoje specijalizovane usluge za učinioce nasilja, te usluge uglavnom plaćaju sami učinioci, jer na taj način pokazuju stvarnu nameru da žele da promene svoje ponašanje, i da preuzmu odgovornost za učinjenu štetu – podseća se u saopštenju AŽC-a, uz podatak da u nekim kantonima u Švajcarskoj, učinioci nasilja snose i trošak boravka žene i dece u Sigurnoj kući u situaciji kada je učinilac ostao da živi u zajedničkoj kući ili stanu.

– Autonomni ženski centar smatra da je neusvajanjem predloga teksta ovog člana onako kako je bio naveden u nacrtu Zakona učinjena ne samo velika šteta, već i direktna diskriminacija žrtava u odnosu na učinioce nasilja kao korisnika usluga. Nacrt je predviđao podelu odgovornosti i finansiranja između republičkog, pokrajinskog i budžeta lokalnih samouprava, što je jedino moguće za regionalne usluge, i uvažavao činjenicu da siromašne lokalne samouprave koje se finansiraju iz namenskih transfera nisu u mogućnosti da finansiraju specijalizovane usluge za žrtve nasilja – zaključuje se u saopštenju.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top