Javni prevoz u Kruševcu: malo polazaka, stari autobusi, loša stajališta…

Postavljeno: 07.05.2021

Mali broj polazaka, gužve u autobusima, visoka cena karte ali i čistoća i stanje vozila – neki su od najvećih problema javnog prevoza putnika u Kruševcu, pokazala su istraživanja u okviru Studije javnog prevoza putnika koja su nedavno razmatrana u Gradskoj upravi

Na nedavno održanom sastanku u prostorijama Gradske uprave, predstavnici konsultantskog tima Pyramiding, SKL International and Tyren predstavili su dosadašnji rad na izradi Studije javnog prevoza putnika u Kruševcu, analizu postojećeg stanja, rezultate terenskog rada, kao i nacrt samog dokumenta.

Prema rezultatima dosadašnje analize kao najveći nedostatak javnog prevoza u Kruševcu pokazao se nedovoljan broj polazaka, odnosno frekvencija usluge. Red vožnje, navodi se, prilagođen je ekonomiji poslovanja prevoznika koji uslugu pruža samo kada postoji sigurna potražnja.

Pokrivenost područja autobuskim stajalištima je zadovoljavajuća, međutim, njihova opremljenost nije. Preporuka je, navodi se u Izveštaju, da se donese plan opremanja stajališta kako bi u naredne 2 do 3 godine njihova opremljenost bila zadovoljavajuća.

Takođe, ni terminali na krajevima linija ne ispunjavaju kriterijume. Kako piše u Izveštaju, površine za manevar autobusa nisu pripremljene na odgovarajući način ili bolje rečeno, ne postoje.

Rezultati Studije pokazuju i da je prosečna starost autobusa u gradskom i prigradskom prevozu u Kruševcu 17,5 godina. Više od tri četvrtine vozila ima pogonske agregate EURO 3 i niže što je sa stanovišta uticaja na životnu sredinu nepovoljan indikator.

Kao značajan problem, pogotovo u zonama gradskih stajališta, navodi se parkiranje automobila na autobuskim stajalištima.
Analizom Tarifnog sistema, zaključeno je da mnoga pitanja vezana za povlašćene kategorije putnika nisu rešena na adekvatan način. Veliki nedostatak je i to što mesečna karta važi samo za izabranu liniju, što u značajnoj meri smanjuje upotrebu javnog prevoza.

Prema Izveštaju neophodno je definisati kategorije koje će imati pravo na subvencionisanu cenu prevoza, kriterijume za sticanje prava na subvencije kao i jasno odrediti izvore finansiranja subvencionisanih kategorija putnika.

Preporučuje se i promena načina finansiranja održavanja autobuskih stajališta tako da se celokupne obaveze prenesu na Grad. U svrhu unapređivanja javnog saobraćaja Grad bi trebalo da pruži odgovarajuće podsticaje za obnavljanje flote, a kao jedno od rešenja navodi se i trajanje ugovornog aranžmana. Savetuje se i povećanje upliva Grada u tarifni sistem kao i njegovo pojednostavljenje.

Navodi se i da je neophodno u što kraćem roku napraviti bazu podataka kako bi upravljanje saobraćajnim sistemom, ali i planiranje novih investicija bilo moguće.

Prilikom izrade Studije obrađivač se, kako piše, suočio sa potpunim nedostatkom podataka o saobraćaju. Nedostaju podaci o obimu saobraćaja na uličnoj mreži, o kretanjima unutar područja obuhvaćenog studijom kao i o kretanjima između područja studije i okruženja.
Takođe, u Izveštaju piše i da je obrađivač naišao na restrikciju podataka kojima raspolaže Prevoznik, što je u najmanju ruku, kako se navodi, neprihvatljivo s obzirom da će nalazi Studije uticati na njegov rad.

Početkom ove godine u okviru Studije sprovedena je i onlajn anketa o potrebama i stavovima građana u javnom prevozu.
S obizrom na to da su žene češće okrenute javnom prevozu sledi da loš kvalitet javnog prevoza više utiče na kvalitet života žena nego muškaraca, ipak rodna analiza podataka dobijenih anketom pokazuje da nema velikih razlika u stavovima muškaraca i žena o kvalitetu javnog prevoza.

Kao najveće nedostatke javnog prevoza u Kruševcu građani koji su učestvovali u anketi naveli su mali broj polazaka, velike gužve, to što linije ne rade preko celog dana, kao i čišćenje vozila.

Veći broj polazaka, mogućnost provere kada prevoz stiže na stanicu, čistija vozila, uvođenje novih linija neki su od faktora koji bi, prema građanima, uticali na veće korišćenje javnog prevoza.

– Da se napravi kružni prevoz na sve 4 strane grada to jest da ima po 2 ili 3 autobusa po liniji, obeležiti sva stajališta, dati informacije o redu vožnje i povećati frekventnost polazaka sa manjim autobusima – jedan je od odgovora.

Građani smatraju i da treba obavezati prevoznika da vozi i linije koje mu nisu isplative, kao i da treba ograničiti maksimalni broj putnika kako u u autobusu putnici ne bi „stajali jedan drugom na glavi“.

Neki od predloga su i povećanje cene parkiranja kao i oštrije sankcionisanje nepropisno parkiranih vozila na autobuskim stajalištima. Nakon obrade komentara, u narednom periodu radiće se na izradi akcionog plana i predloga mera za unapređenje javnog prevoza putnika u Kruševcu. Očekuje se da dokument Studije javnog prevoza putnika bude završen do kraja juna.

Izrada Studije javnog prevoza putnika u Kruševcu se realizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU- druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, a realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR).

D. M.
izvor: krusevac.ls.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top