Žene na selu izolovane, bez imovine, prihoda, zdravstvenog osiguranja…

Postavljeno: 15.10.2020

Međunarodni dan žena koje žive na selu koji se obeležava danas, 15. oktobra, žene u seoskim sredinama dočekuju sa statistikom koja pokazuje da ih je manje od 20 odsto među vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava, da često ostaju bez zdravstvene zaštite, i penzije, malo ih je u savetima MZ i u većoj meri trpe nasilje. Ovo su podaci istraživanja Udruženja žena „Peščanik“

– Podsećamo da su udaljene od značajnih događaja i izolovane u odnosu na urbane centre. Izložene su stereotipima i očekivanjima da prihvate tradicionalne rodne uloge. Opterećene su poslom u kući, brigom o starijim i mlađim članovima porodice, radovima na njivi – upozoravaju iz Udruženja “Peščanik” na položaj žena na selu. Dodaju i da u savetima mesnih zajednica u Rasinskom okrugu, čine manje od 10% članstva, da se u manje u 20 odsto slučajeva poljoprivredno gazdinstvo i imanje vode na žene, koje uprkos teškom radu, često ostaju bez zdravstvenog i penzionog osiguranja.

– Tokom proteklih pet godina, UŽ Peščanik je, u saradnji sa grupama u okviru Mreže žena Rasinskog okruga, organizovalo radionice u cilju osnaživanja za prepoznavanje diskriminacije u zajednici i nasilja u porodici za blizu 800 učesnica u najmanje 50 mesnih zajednica. Na osnovu intervjua, koje smo tokom 2019. uradile sa 156 žena koje žive na selu, saznale smo da je gotovo 80 odsto njih doživelo neki oblik psihološkog, a 50 odsto fizičko nasilje. Na pitanje šta je potrebno za izlazak iz situacije nasilja, zabeležile smo sledeće odgovore: „podrška okoline i institucija“, „besplatna pravna pomoć“, „finansijska i ekonomska podrška“ – navodi se u saopštenju Peščanika.

Peščanik ženama koje žive na selu, čestita njihov dan, iskazuje poštovanje za napore koje ulažu u balansiranje obaveza u domaćinstvu, na njivi i u zajednici i podstiče ih da se svuda i uvek, kada je moguće, bore za svoja prava i daju primer budućim generacijama žena. Takođe, porodice i okruženje žena koje žive na selu, podržavaju da vrednuju naporan i često neplaćen rad, koji obavljaju njihove majke, supruge, ćerke, sestre.

Osim ženama i porodicama, Peščanik se obraća i lokalnim upravama da kvalitet njihovog i života drugih žena i devojčica, definišu kao jedan od prioriteta dugoročnog razvoja.

– To podrazumeva podizanje standarda i visine plata, unapređenje uslova za obavljenje poljoprivrednih poslova, izgradnju adekvatne infrastrukture u ruralnim naseljima, dovoljno vrtića i predškolskih i školskih ustanova, obezbeđivanje dovoljno kvalitetne hrane, unapređenje zdravstvenih usluga i očuvanje zdravog životnog okruženja, prirode i posebno reka, stvaranje uslova za što veće učešće žena u procesima odlučivanja i rad na unapređenju bezbednosti žena, kao i iskorenjivanju svih vidova nasilja prema ženama u porodici i u javnom prostoru – prercizira se u saopštenju Peščanika povodom Međunarodnog dana žena koje žive na selu.

Peščanik poziva građane da pogledaju film „Matura“ koji govori o problemima sa kojima se susreću mlade žene koje žive na selu, a žele da nastave školovanje. Reč je o kratkoj igranoj formi koja traje 6 minuta sa glumcima naturščcima, čiji scenario i režiju potpisuje Zlatko Stojilković. Link ka filmu je: https://www.youtube.com/watchv=X8AAMAgRVcY

N.B.

Ostale vesti

back-to-top