Vojska pomaže u vodosnabdevanju

Postavljeno: 07.06.2022

Pripadnici Vojske Srbije sa šest cisterni pomažu u vodosnabdevanju stanovništva Kruševca, nakon što je 4. juna Vodovod sproveo planske radove na magistralnom cevovodu, posle čega će voda moći da se koristi za piće kada to pokažu analize Zavoda za javno zdravlje

Vojska Srbije snabdevanje građana Kruševca i okolnih naselja pijaćom vodom vrši na više lokacija i to preko fiksnih i pokretnih cisterni.

– Što se tiče bezbednosti stanovništva, svakodnevno se vrši kontrola ispravnosti vode koja se prevozi, od strane nadležnih zdravstvenih službi. Cisterne će biti angažovane sve dok postoji potreba za snabdevanje stanovništva pijaćom vodom, odnosno do potvrde nadležnih službi da je voda iz sistema ispravna za piće – saopšteno je iz Vojske Srbije.

Pijaćom vodom snabdevaju naselja: Bivolje, Šašilovac, Pakašnicu, Parunovac, Prnjavor, Rasadnik, Bagdalu, sela Malo Golovode, Makrešane, Kapidžiju, Dedinu i kompleks VP Doma.

U saopštenju dodaju da je Vojska spremna, kao i do sada, da pruži svu neophodnu pomoć građanima. Na vodosnabdevanju Kruševca su angažovane jedinice iz 246.bataljona ABHO, Centra ABHO i Centra za obuku logistike u Kruševcu.

M.S.

Ostale vesti

back-to-top