U petak zaseda Skupština: O Toplani, Komunalnom, izgradnji nove zgrade suda…

Postavljeno: 17.03.2022

Trinaesta po redu sednica gradskog parlamenta zakazana je za sutra (18. mart). Održava se u zgradi Skupštine Grada, a pred odbornicima će se naći više od 40 tačaka dnevnog reda. Između ostalog oni će razmatrati odluku o uvećavanju osnovnog novčanog kapitala JKP „Gradska toplana“, u iznosu od 10 miliona dinara,  Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada te brojne izveštaje o finansijskom poslovanju javnih institucija.

Pred odbornicima će se naći i Odluka o obezbeđivanju građevinskog zemljišta na lokaciji Stari Aerodrom za izgradnju kruševačke Palate pravde. Grad Kruševac se, naime, obavezao da će Ministarstvu pravde dati parcelu za izgradnju nove zgrade pravosudnih organa u našem gradu. U odluci se navodi da je Grad za ovu namenu obezbedio parcelu koja se nalazi pored kružnog parka na pomenutoj lokaciji.

Skupština bi trebalo i da se saglasi da Toplana uveća osnovni novčani kapital za 10 miliona dinara. Uplatu je izvršilo Ministarstvo finansija na račun budžeta Grada, a kao razlog navodi se pokriće tekuće likvidnosti ovog preduzeća nastale zbog cene grejanja. Ovom Odlukom osnovni novčani kapital ovog javnog preduzeća iznosiće nešto više od 123 miliona dinara.

Odbornici će razmotriti Plan detaljne regulacije područja ograničenog Jasičkim putem i Gradskom toplanom, a koje dodiruje ulicu Mike Stojanović i preduzeće “Metalpromet”. U Predlogu ove odluke se navodi da je u pitanju privredni prostor koji bi dodatno mogao da se unapredi izgradnjom objekata druge namene, odnosno komercijalne i komunalne delatnosti, te sportsko-rekreativnog, ali i nekih drugih javnih sadržaja.

Pored toga, izjašnjavaće se odbornici o izgradnji javnog puta na području KO Bivolje, u cilju dodatnog unapređenja putne infrastrukture, te povezivanja i upotpunjavanja takozvane istočne obilaznice.

Tačka 12 dnevnog reda sutrašnje Skupštine odnosi se na davanje saglasnosti JKP „Kruševac“ da se dugoročno zaduži kod Komercijalne banke za 45 miliona dinara sa rokom otplate 60 meseci. Novac će biti utrošen za nabavku osnovnih sredstava poput autosmećara, radnih mašina za čišćenje snega sa priključkom, traktora, miksera za beton i korpe za rad na visini.

Odbornici će takođe doneti i nekoliko kadrovskih rešenja. Reč je o ponovnom imenovanju Branislava Nedića za direktora Kruševačkog pozorišta, čime će mu mandat biti produžen na još četiri godine. Takođe, mandat će biti produžen Ani Čolić, v.d. direktorki Apotekarske ustanove Kruševac.

S.M.

 

 

Ostale vesti

back-to-top