Skupština u petak o budžetu, poslovanju javnih preduzeća, kadrovskim rešenjima

Postavljeno: 28.09.2022

Pred odbornicima Skupštine Grada na zasedanju, zakazanom za petak, 30. septembar, naći će se 48 tačaka koje su po redovnom postupku na dnevnom redu, a prema ranijoj praksi odličivaće se makar o još nekoliko odluka, koje se po hitnom postupku nađu na dnevnom redu.

Odbornici će zasedanje započeti razmatranjem Izveštaja o izvršenju budžeta Grada u prvoj polovini godine. Prema podacima iz tog Izveštaja tekući prihodi i primanja budžeta Grada, u periodu januar-jun, ostvareni su u iznosu od 2,39 milijardi dinara, preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 479,5 miliona dinara, što je ukupno 2,87 milijardi dinara, odnosno 55,2 odsto u odnosu na plan.

Tekući prihodi budžetskih korisnika – prihodi iz izvornih aktivnosti, u istom periodu ostvareni su u iznosu od 50,4 miliona dinara, preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 43,2 miliona dinara, što je ukupno 93,6 miliona dinara, ili 71,12 odsto u odnosu na plan.

– Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-juni 2022. godine iznosili su 2,97 milijardi dinara ili 55,59 odsto u odnosu na plan – navedeno je u Izveštaju.

U pomenutom Izveštaju piše i da su ukupno planirani rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava izvršeni u iznosu od 1,98 milijardi dinara ili sa 38,16 odsto u odnosu na plan i manji su za 30,86 odsto od ostvarenih prihoda.

Ukupno planirani rashodi i izdaci iz sredstava zarađenih iz izvornih aktivnosti budžetskih korisnika izvršeni su u iznosu od 41,41 milion dinara ili sa 31,46 odsto u odnosu na plan i manji su za 55,76 odsto od ostvarenih prihoda.

– Ukupno planirani rashodi i izdaci iz svih izvora izvršeni su u iznosu od 2,03 milijarde dinara ili sa 38 odsto u odnosu na plan i manji su za 31,65 odsto od ukupno ostvarenih prihoda iz svih izvora – piše u Izveštaju.

Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja je i usvajanje Izveštaja o ostvarenoj uštedi električne energije za uličnu rasvetu nakon zamene starih novim LED sijalicama, za period april 2021.- mart 2022., po Ugovoru o javno privatnom partnerstu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje javnog osvetljenja u naseljenim mestima Grada Kruševca.

U izveštaju koji je prema ugovornoj obavezi uradio privatni partner, odnosno, Privredno društvo Novo osvetljenje d.o.o. Beograd-Stari Grad, u prve četiri od ukupno 15 godina garantnog perioda, ostvarena je uštedu od 460.516,19 evra. Troškovi električne energije za javno osvetljenje u četvrtoj godini garantnog roka drastično su smanjeni i iznose 105.280,20 evra, što po trenutnoj ceni električne energije, prestavlja uštedu od 78 odsto u odnosu na refernetne troškove. Takođe, zamenom starih novim LED svetiljkama, u prvoj godini garantnog perioda Kruševac je smanjio emisiju ugljen dioksida za 72 odsto. Inače, ukupno je zamenjeno 12.571 sijalica, celu investiciju finansirao je privatni partner, a Grad iz ostvarene uštede plaća naknadu za primenu mera energetske efikasnosti privatnom partneru, u periodu od 15 godina.

Pred odbornicima će se naći i Odluka prema kojoj se dugovanje Trajala od 3,5 miliona dinara konvertuje u trajni ulog Grada u kapitalu tog preduzeća, a trebalo bi da bude usvojeno i više planova detaljne regulacije, odnosno njihovih izmena.

Lokalna Skupština bi, takođe, trebalo da razmotri izveštaje o poslovanju javnih preduzeća u drugom kvartalu ove godine. Odlučivaće se i o vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac. Predložen je Miloš Jović, diplomirani inženjer arhitekture, inače dosadašnji vd. Pred odbornicima će se naći i Rešenje o imenovanju lokalnog ombudsmana, a predloženo je da to bude Bojan Đurđević, diplomirani pravnik.
Među pedesetak tačaka je i nekoliko imovinsko – pravnih rešenja.

D.P. – J.B.

Ostale vesti

back-to-top