Subvencije od 125 miliona za zaštitu traktorista

Postavljeno: 23.09.2022

Na nedavno održanoj sednici Vlade usvojena je uredba kojom se predviđa subvencionisanje dodele zaštitnih ramova koji se koriste za zaštitu vozača u slučaju prevrtanja. Subvencionisana dodela zaštitnog rama trajaće tri godine, a za sprovođenje u ovoj godini izdvojeno je 125 miliona dinara. Isplaćivaće se do 27 hiljada dinara za ramove i još sedam za ispitivanje prepravke traktora, a građani mogu da se prijave do kraja novembra

Pravo na subvencionisanu dodelu zaštitnog rama imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici registrovanih traktora.

„Subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodi se isplatom iznosa do 27.000 dinara na ime plaćanja u celini kupoprodajne cene novog zaštitnog rama izabranom proizvođaču zaštitnog rama ,a u koju je uračunat i transport do mesta za ispitivanje vozila koje je najbliže korisniku subvencije, kao i isplatom iznosa od 7.000 dinara na ime plaćanja postupka ispitivanja prepravke traktora ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila“, stoji u uredbi koju je donela Vlada.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se izabranim proizvođačima zaštitnog rama i ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila, na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija za ove potrebe otvoriti na njihov zahtev.

„Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama u skladu sa ovom uredbom podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”, navodi se u uredbi. Redosled ostvarivanja prava na dodeljivanje subvencije utvrđuje se prema vremenu prijema potpunog zahteva.

Zahtev se smatra potpunima ako je dokumentacija kompletna i ako podnosilac ispunjava uslove navedene u ovoj uredbi, koji uključuju i namirene poreze, odnosno reprogram obaveza za preduzetnike i preduzeća do određenog iznosa.

Zahteve za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama građani mogu da podensu Agenciji do 30. novembra.

Uredbu Vlade i šta je sve potrebno od dokumentacije možete pročitati na https://www.srbija.gov.rs/prikaz/651124

M.S.

 

 

Ostale vesti

back-to-top