Pomoć poljoprivrednicima: Za subvencioniranje opredeljeno 59,5 miliona

Postavljeno: 05.06.2023

U okviru Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kruševca u 2023. godini, izdvojeno je 59,5 miliona dinara za subvencije

Sredinom marta raspisan je konkurs za devet mera, a kao najznačajnija izdvojilo se ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

U prvom konkursu je za ovu meru izdvojeno 10 i po miliona dinara, subvencije je dobilo 112 poljoprivrednih gazdinstava. Za drugi konkurs će biti izdvojeno 9 miliona, a biće raspisan početkom septembra.

– Odziv za prvi konkurs bio je jako dobar. Za razliku od prošlih godina, procenat povraćaja subvencija je do 70 odsto, tako da veliki deo ulaganja naših poljoprivrednih proizvođača, mi im vraćamo kroz naš Fond za razvoj poljoprivrede – kaže pomoćnik gradonačelnice za poljoprivredu Marko Knežević.

Kad je u pitanju govedarstvo, stvaraju se povoljniji uslovi.

Kao Grad smo intervenisali, i uveli smo ove godine novu meru u okviru subevencionisanja ivesticija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a ona se odnosi na kupovinu priplodnih grla mlečnih rasa goveda, kako bismo poboljšali stočni fond. Naši proizvođači dobijaju 200 hiljada dinara za kupovinu grla, po gazdinstvu. Uveli smo i to da prednost imaju mala gazdinstva, koja nemaju ni jedno grlo, ili do pet. To, naravno, ne znači da ovi koji imaju više ne mogu da se prijave. Ukupno je izdvojeno 5 miliona dinara za ovu meru, potrošeno je oko 1,4 miliona, a subvencije je dobilo 8 poljoprivrednih gazdinstava.

U okviru govedarstva na raspolaganju su i subvencije za osemenjivanje krava, nabavku stočne hrane i veterinarske usluge za žensku telad za šta je ukupno izdvojeno 2,2 miliona. Za podršku mlečnom govedarstvu – distribucija kukuruza Grad je izdvojio 2.5 miliona dinara.

Za kupovinu opreme za pčelarstvo izdvojena su dva miliona, a potrešano je više od dve trećine sredstava za subvencije koje je dobilo 17 poljoprivrednih gazdinstava. Za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja izdvojeno je dva miliona dinara.

– Osiguranje je sve traženija zbog klimatskih promena, koji nepovoljno utiču na useve, pa poljoprivrednicima znači da ga imaju, jer im pruža sigurnost – tvrdi Knežević.

Mera ulaganja u sekundarnu prozvodnju poljoprivrednih gazdinstva je takođe sve popularnija.

– Poljoprivrednici mogu da kupe bilo koju aparaturu da bi osavremenili svoji proizvodnju tu dajemo do pola miliona dinara, i čak 70 odsto povraćaja sredstava.

Kako bi se podržali podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju izdvojeno je 4,8 miliona dinara, a milion za subvencionisanje prerade i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbetnosti i kvaliteta hrane, organskih prizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima izdvojeno. Za subvencionisanjeorganske proizvodnje izdvojeno je 300 hiljada dinara, dok je za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podrsku nepoljoprivrednim aktivnostima-seoski turizam-izdvojeno 400 hiljada, a subvencije je dobilo 1 poljoprivredno gazdinstavo.

Iz Gradske uprave smo saznali da je u toku i realizacija Istraživačko-razvojnog projekta koji se ostvaruje kroz praktične i teorijske edukativne segmente koji se sprovode na farmama i u kojima su farmeri aktivni učesnici i realizatori aktivnosti. Ove godine za ovu namenu je planirano 5 miliona dinara, biće uključeno preko 70 poljoprivrednih gazdinstava.

– U toku je realizacija uređenje nekategorisanih (poljskih) putev. To je veoma značajna mera jer na ovaj način poljoprivrednim gazdinstvima će se poboljšani uslovi poslovanja. Za ove namene je Grad je izdvojio 12.8 miliona dinara. Uskoro će se realizovati mera Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta-kontrola plodnosti, čija je vrednost dva miliona – najavljuje Knežević.

Inače, da bi poljoprivredni proizvođač ostvario pravo na subvencije potrebno je da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo i da se bavi određenom delatnošću.

Foto: Pixabay, Gradska uprava Kruševac
M. J.

Ostale vesti

back-to-top