Svetski Dan zaštite životne sredine

Postavljeno: 05.06.2023

Širom sveta danas se obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine. Ovaj dan je posvećen podizanju svesti o važnosti očuvanja naše planete i ukazivanju na probleme sa kojima se suočava životna sredina

Ove godine tema obeležavanja je „OBNOVA EKOSISTEMA“ što naglašava neophodnost restauracije i zaštite prirodnih staništa i ekosistema širom sveta. Kroz celodnevne događaje, organizacije, škole, vlade i pojedinci se okupljaju kako bi se fokusirali na pitanja, kao što su smanjenje zagađenja vazduha, očuvanja vodenih resursa, zaštita biljnog i životinjskog sveta, kao i promovisanje održive energetike i smanjenje emisije štetnih gasova.

Ove godine, Svetski dan zaštite životne sredine dobija poseban značaj jer se suočavamo sa mnogim izazovima kao što su klimatske promene, gubitak biodiverziteta i zagađenje. Sve veći broj ljudi shvata hitnost problema i preduzima korake ka održivijem životu.

Važnost ovog dana ne može se preceniti, to je prilika da se zajedno angažujemo u zaštiti naše planete i stvorimo svet koji će biti prijateljski nastrojen prema prirodi.

Obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine Gradska uprava Kruševac i JKP „Kruševac“ organizuju sa osnovnim školama „Jovan Popović“ i „Brana Pavlović“ , Institutom za krmno bilje Kruševac, Agencijom za zaštitu prirode, Sekopakom u SRP „Osredak“ predavanjem o zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama, edukativnom radionicom za decu, kao i predavanjem o značaju zažtite životne sredine.

T. Stanković

Ostale vesti

back-to-top