Svetski dan deteta

Postavljeno: 20.11.2023

Danas se, širom planete, obeležava Svetski dan deteta, izuzetan momenat posvećen priznavanju, zaštiti i promovisanju prava svakog deteta. Ovaj dan ima duboko ukorenjenu istoriju i simbolizuje napor globalne zajednice da obezbedi svakom detetu srećno detinjstvo, bezbedno okruženje i priliku za obrazovanje i razvoj

Konvencija o pravima deteta, usvojena 20. novembra 1989. godine na 44. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, pruža okvir za zaštitu svih osnovnih dečijih interesa.

Zemlje širom sveta su se obavezale da će poštovati ova prava i raditi na stvaranju uslova koji će omogućiti deci da ostvare svoj puni potencijal. Unicef i nevladine organizacije širom sveta organizuju različite događaje, kampanje i inicijative kako bi obeležile ovaj dan.

Cilj Svetskog dana deteta je podizanje svesti o pravima dece, promovisanje njihove dobrobiti i ukazivanje na izazove sa kojima se deca suočavaju širom sveta. Ove godine, posebna pažnja posvećena je pitanjima kao što su obrazovanje, zdravlje, bezbednost i borba protiv siromaštva među decom.

Neka Svetski dan deteta bude podsticaj da se angažujemo u stvaranju sveta u kojem će svako dete imati priliku za srećno i zdravo odrastanje.

T.S

Ostale vesti

back-to-top