Sezona krpelja – kako se zaštititi?

Postavljeno: 11.07.2020

Na našem području krpelji se aktiviraju u proleće i ima ih sve do kasne  jeseni, a ono što im posebno pogoduje su topli dani nakon kišnog perioda. Kako su upravo takve vremenske prilike obeležile početak leta, a preko 60 odsto krpelja na našem području prenosi neku zarazu,  u ovom periodu savetuje se poseban oprez tokom boravka u prirodi

Osim što piju krv kada se zakače za kožu čoveka, krpelji mogu biti i prenosioci zaraze, od bakterija i virusa, do ozbiljnih infekcija kao što je Lajmska bolest koja napada ceo ogranizam, posebno kožu, nervni sistem, zglobove i srce.

Ukoliko se zakače za čoveka ili životinju, krpelji sisaju krv dva do sedam dana, nakon čega ponovo padaju na vegetaciju. Ako je reč o zaraženom krpelju, prvi simtomi bolesti počinju do mesec dana nakon ujeda, a prvi znak je crvenilo oko mesta uboda. Promena na koži praćena je simtomima sličnim gripu (glavobolja, groznica, malaksalost, bolovi u zglobovima) koji traju nekoliko nedelja, ukoliko se osoba ne javi lekaru koji će odrediti adekvatnu antibiotsku terapiju. Ozbiljne komplikacije javljaju se nedeljama i mesecima nakon ujeda krpelja. 

Kako bi se zaštitili od ujeda , savet je da se pre svega izbegavaju staništa krpelja (visoka trava, bujno zelenilo parkova, neuređene zelene površine, livade, šume). Tokom boravka u prirodi preporučuje se upotreba sredstava protiv uboda insekata, a poželjno je nositi svetlu odeću koja pokriva ruke i noge. Nakon boravka u prirodi obavezno treba pregledati kožu, te imari na umu i to da se krpelj iz prirode može doneti i na odeći.

Ukoliko dođe do ujeda krpelja, važno je javiti se lekaru tokom prva 24 sata od ujeda. Ne savetuje se stavljanje bilo kakvih hemijskih sredstava, niti nestručno vađenje krpelja jer se pritiskom i gnječenjem mesta uboda krpelj može raskomadati, a rlica otići dublje. 

U svakoj zdravstevnoj ustanovi obučeno osoblje će krpelja izvaditi u celosti,uz dezinfekciju mesta intervencije. Za lekara je važna i informacija na kom mestu u prirodi je došlo do ubody krpelja, jer postoji mogućnost da se radi od endemskom području.

D.P

Ostale vesti

back-to-top