Sednica Saveta za migracije: Za pet godina realizovani programi u vrednosti od skoro 284 miliona dinara

Postavljeno: 18.01.2022

Na prvoj sednici Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kruševca, razmatrani su postignuti rezultati, ali i predložene nove mere u cilju unapređivanja položaja izbeglih, intereno raseljenih lica i povratnika

Izveštaj o radu na poboljšanju položaja i poslovima sa izbeglim, interno raseljenim licima i povratnicima tokom 2021. godine, bio je glavna tačka dnevnog reda prvog ovogodišnjeg zasedanja Saveta kome je predsedavao zamenik gradonačelnice Aleksandar Jovanović.

Savet je podsetio na postignute rezultate u  stambenom zbrinjavanju izbeglica u prethodne dve godine. U tu svrhu, rečeno je, izgrađena je zgrada sa 20 stanova u ulici Dostojevskog 19G i 19D, a završena je i zgrada sa 40 stanova u istoj ulici 19B.

Pored toga, zakupljeno je 30 stambenih jedinica na određeno vreme sha mogućnošću kupovine, kao i 10 za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. Takođe, izgrađene su 3 montažne kuće sredstvima donatora, ali i dodeljen građevinski materijal za ukupno šest porodica.

Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa u Kruševcu, za period od 2017-2021. godine planirana je realizacija programa u iznosu od 195 miliona dinara, a realizovani su programi u vrednosti skoro 284 miliona  dinara, saopšteno je na sednici

Članovi Saveta usvojili su izveštaj o radu na poboljšanju položaja izbeglih, interno raseljenih I lica u readmisiji i imenovali tim za izradu novog Lokalnog akcionog plana, za period od 2022-2026. godine, za unapređivanje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika, ali i tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa u gradu.

Grad se obavezao da će, u skladu sa svojim kapacitetima, sprovoditi programe za stambeno i ekonomsko zbrinjavanje ovih lica.

S.M.

Foto: https://krusevac.ls.gov.rs/

Ostale vesti

back-to-top