Radici na otvorenom, u vrelim danima, zavise od dobre volje poslodavaca?

Postavljeno: 08.08.2021

Tokom vrelih letnjih dana, u kojima temperatura prelazi 35 pa čak i 40 stepeni, radnici koji posao obavljaju na otvorenom zavise od mera koje se sprovode kako bi im se olakšali uslovi u kojima rade, ali i od dobre volje poslodavaca da te mere ispoštuju

Nadležni podsećaju na Preporuke iz 2007. godine, koje nisu obavezujuće, ali i na obavezu izrade Akta o poceni rizika te na odredbe Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za KrusevacGrad objašnjavaju da uslove rada zaposlenih na otvorenom pri visokim spoljašnjim temperaturama inspektori rada ne kontrolišu samostalno, već u okviru inspekcijskih nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

– Odseku inspekcije rada Kruševac, do sada nisu podnošene prijave koje se odnose na uslove rada zaposlenih na otvorenom pri visokim spoljašnjim temperaturama – navodi resorno Ministarstvo u odgovorima dostavljenim našoj redakciji.

To znači da ne postoje konkretni podaci o kontroli uslova rada na otvorenom pri visokim temperaturama. Zbirni podaci pokazuju da je kruševačka inspekcija rada u prvih šest meseci ove godine izvršila 417 nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, od kojih je prilikom 198 nadzora kontrolisana primena mera bezbednosti i zdravlja na radu.

– U tom periodu kruševačka inspekcija rada donela je 86 rešenja sa 237 naloženih mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a doneli su i 3 rešenja o zabrani rada na mestu rada. Zbog učinjenih prekršaja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu inspektori su podneli ukupno 69 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, od kojih je 49 podneto zbog prekršaja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – navelo je Ministarstvo.

U „Tehnogradnji“, jednom od najvećih građevinskih preduzeća u Rasinskom okrugu, za KruševacGrad navode da se, kada su dnevne temperature visoke, sprovode mere koje treba da olakšaju rad u takvim okolnostima.

– U takvim situacijama radno vreme počinje u sedam, a završava se u pola tri, automati sa hladnom vodom su postavljeni na gradilištima, radnici češće prave pauze, na gradilištima na na kojima ima kontejnera mogu da se povremeno sklone sa sunca – navode u „Tehnogradnji“.

Objašnjavaju da, na primer, mera dvokratnog radnog vremena ne odgovara zaposlenima koji žive u okolnim selima. Vezanost za polaske gradskog prevoza, takođe, komplikuje pomeranje radnog vremena na rane jutarnje sate.

Na početku leta, tokom ovogodišnjeg prvog vrelog talasa, pomenuto Ministarstvo je podsetilo na Preporuku Vlade iz 2007. godine u kojoj je navedeno da poslodavci treba da organizuju rad na otvorenom tako da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih za vreme visokih spoljnih temperatura, iznad 36 °C, naročito u periodu od 11 – 16 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada.

Ministarstvo je, takođe, navelo da su poslodavci dužni da primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonske propise.

– Obaveza poslodavca jeste da Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini proceni rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih što se odnosi i na rad na otvorenom pri visokim temperaturama – podsećaju iz resornog Ministarstva.

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu predviđeno je da poslodavac treba često da menja zaposlene koji rade na otvorenom, da obezbedi češće pauze uz velike količine vode i bezalkoholnih napitaka. Takođe, poslodavac treba da obezbedi prostor gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i rashlade, obavezno treba da informiše radnike o opasnostima po zdravlje zbog izlaganja visokim temperaturama, te o simptomima bolesti prouzrokovanih visokim temperaturama. Treba, takođe, da obezbedi pružanje prve pomoći ukoliko dođe do zdravstvenih problema zaposlenih.

U Pravilniku ne piše, ali mi dodajemo da pojedini poslodavci sve to treba i da primene u praksi.


Kontrola gradilišta, slede druge delatnosti na otvorenom

Odgovarajući na pitanje našeg portala o inspekcijskim nadzorima rada na otvorenom na visokim temperaturama u resornom Ministarstvu navode da su 22. jula ove godine 32 inspektora rada iz osam različitih odeljenja i odseka inspekcije rada sa sedištem izvan Nišavskog okruga, pojačano kontrolisali gradilišta u Nišu.

– Inspektori rada su tada izvršili 112 inspekcijskih nadzora kojima su bila obuhvaćena 302 zaposlena, od kojih je njih 25 radilo “na crno“. Otkrivena su i dva fizička lica koja su vršila neregistrovanu delatnost. Inspektori rada su doneli 32 rešenja među kojima je 23 rešenja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu te 4 zabrane rada na mestu rada. Protiv poslodavaca su zbog utvrđenih prekršaja podneli 32 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, od kojih 14 u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – navode u Ministarstvu.

Najavljuju da će u predstojećem periodu Inspektorat za rad vršiti pojačane inspekcijske nadzore u ostalim delatnostima koje se obavljaju na otvorenom.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top