Preko ARRRO do start ap kredita

Postavljeno: 28.04.2020

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, kao akreditovana agencija realizuje brojne programe Razvojne agencije Srbije, Ministarstva privrede i drugih institucija, koji su usmereni na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća  i preduzetnika. Među tim programima su i start ap krediti Fonda za razvoj, odnosno Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini

Pozivom je predviđeno da se u okviru tog programa mogu finansirati tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350 hiljada dinara, kupovina opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), te operativni troškovi, koji mogu da učestvuju najviše do 20 odsto u strukturi ukupnog ulaganja.

– Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga za MSPP, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva – kaže Maja Marinković koja sa Katarinom Krstanović u kruševačkoj ARRRO, između ostalog, radi na sprovođenju tog programa. 

Predviđeno je da privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na bespovratna sredstava u iznosu do 30 odsto vrednosti ulaganja, odnosno do 40 odsto vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. 

– Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1 odsto godišnje uz garanciju banke ili 2 odsto godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule. Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400 hiljada dinara,  niti veći od 6 miliona dinara za sve privredne subjekte. Konkurs je otvoren dok se sredstva ne potroše – navodi Katarina Krstanović.

U ovoj Agenciji podsećaju da za lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a  potencijalni su preduzetnici, sprovode besplatnu konsalting obuku. Usluga koja se njima pruža, pored informisanja, besplatnih sertifikovanih obuka jeste i besplatna usluga izrade poslovnog plana kojim se konkuriše za subvencije za pokretanje posla kod Nacionalne službe za zapošljavanje ili kod Grada Kruševca, onda kada poziv za dodelu subvencija bude aktuelan. 

Takođe, Agencija pomaže i aktivnim privrednim subjektima koji žele da koriste subvencije za zapošljavanje radnika, prilikom popunjavanja poslovnog plana.

Dodatne informacije mogu se naći na internet stranici Agencije www.arrro.rs  ili putem emaila office@arrro.rs

J.B.

Ostale vesti

back-to-top