Poslovne vesti: Pred prodaju dela imovine Fabrike ulja istražujemo: Do sada unovčeno 60 miliona dinara

Postavljeno: 15.11.2021

U susret novoj prodaji dela imovine kruševačke Fabrike ulja, koja je u stečaju od 2015. godine, portal KruševacGrad istražuje šta je od imovine te fabrike do sada prodato, koliko je novca naplaćeno te da li su bivši radnici dobili nešto od tog  novca

U dosadašnjem toku stečajnog postupka na četiri održane prodaje (2017, 2019 i 2020. godine) prodat je deo pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika: vozila, oprema, zemljište-njiva i četvorosoban stan. Stečajni dužnik je ostvario ukupan prihod od 60,208 miliona dinara – navedeno je u odgovorima koje je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika dostavila našoj redakciji. Ta Agencija je nadležna za sprovođenje stečaja u pomenutoj fabrici.

Iz pomenutih prodaja, dodaju, namireni su razlučni poverioci, dok potraživanja radnika u posadašnjem toku stečajnog postupka nisu namirivana.

Agencija precizira da su u trenutku otvaranja stečaja potraživanja razlučnih poverilaca iznosila 1,93 milijardi, poverioci iz prvog isplatnog reda su potraživali oko 10 miliona dinara, oni u drugom isplatnom redu nešto više od 252 miliona dinara, dok su potraživanja trećeg isplatnog reda iznosila 1,39 milijardi.

Podsetimo da su, prema odredbama Zakona o stečajnom postupku, razlučni poverioci oni koji su na nekih način obezbedili svoja potraživanja te imaju prednost pri naplati od prodaje određene imovine. Takođe, potraživanja radnika koja se odnose na minimalne plate za poslednju godinu pre otvaranja stečaja te za pripadajuće poreze i doprinose za poslednje dve godine, čine prvi isplatni red, dok sva ostala potraživanja radnika te dela drugih poverilaca pripadaju trećem isplatnom redu.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je 5. novembra oglasila prodaju imovine Fabrike ulja, koja se nalazi na dve lokacije ukupne površine oko 28 hektara u Koševima. Reč je, o nekadašnjoj takozvanoj novoj lokaciji Fabrike ulja, a na prodaju je ponuđeno dvadesetak zgrada, odnosno pogona različite namene. Među njima su punionica na 2.353 kvadrata, mašinska kuća visoka 13 spratova, sa ukupno 3.840 kvadrata, betonski silosi, rezervoari za sirovo ulje, fabrička hala za proizvodnju biodizela, podzemni rezervoari za skladištenje sirovina, sušara, crpna stanica, kolska vaga, benzinska pumpa, kotlarnica. Navedeno je da je deo objekata izgrađen bez potrebnih dozvola. Interesenti koji žele da učestvuju u nadmetanju treba najpre da otkupe prodajnu dokumentaciju, koja košta 300 hiljada dinara, a potom da uplate depozit  ili polože bankarsku garanciju na iznos od 111,2 miliona dinara. Početna cena za tu imovinu je nešto više od 278 miliona dinara, a nadmetanje je zakazano za 10. decembar.

Za sada na prodaju nije oglašavana imovina Fabrike ulja, koja se nalazi na matičnoj lokaciji u Kruševačkoj 12,  koja će, prema navodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, biti oglašena nakon pribavljanja odgovora od Agencije za restituciju.

Konačni odgovor Agencije za restituciju čeka se i u slučaju pekarske industrije „Branko Perišić“ u koju je stečaj uveden nekoliko meseci posle Fabrike ulja, odnosno u januaru 2016. godine. Te dve fabrike su nakon privatizacije u kojoj su prodate istom vlasniku poslovale u okviru jedinstvenog poslovnog sistema, pod nazivima „Plima M“ i „Plima pek“.

Od „Branka Perišića“ su poverioci, prema podacima ALSU, u trenutku uvođenja stečaja potraživali 3,68 milijardi dinara, od kojih su utvrđena potraživanja radnika u I isplatnom redu bila skoro 13 miliona dinara.

Za to preduzeće izrada prodajne dokumentacije je u finalnoj fazi i prodaja će biti oglašena nakon konačnog usaglašavanja imovinsko pravne dokumentacije i po dobijanju konačnih odgovora od Agencije za restituciju. Do sada nije bilo prodaje njegove imovine – navode nadležni u ALSU.

Preciziraju da stečajni dužnik nema angažovanih lica u proizvodnom procesu, odnosno da proizvodnju u objektima nekadašnjeg „Branka Perišića“, po osnovu ugovora, obavlja drugo privredno društvo koje ima angažovane radnike.

Podsetimo još da je tadašnja Agencija za privatizaciju ugovore o prodaji te dve fabrike raskinula početkom 2012. godine te da je u martu te godine usledilo hapšenje 11 osoba, rukovodilaca u tim preduzećima, zbog sumnje da su zloupotrebili položaj u procesu privatizacije i protivpravno zaradili oko šest miliona evra, na štetu pomenutih fabrika i Republičke direkcije za robne rezerve.  U tom periodu su pomenuta preduzeća najpre ušla u proces restrukturiranja da bi Fabriku ulja krajem 2013. kroz socijalni program napustili govoto svi zaposleni.

J.B.

 

Ostale vesti

back-to-top