Počela prijava penzionera za besplatne banje

Postavljeno: 24.08.2020

Penzioneri čija penzija iznosi do 27.775 dinara i nemaju druga lična primanja, do 7. septembra mogu da se prijave  za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja širom Srbije

U pozivu koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje navodi se da pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno stacionarnim ustanovama i banjsko klimatskim lečilištima tokom 2020. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji  Srbije i čija je penzija do iznosa od 27.775 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri  koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 27.775 dinara.

Da bi ostvarili pravo na besplatno banjsko lečenje, uz prijavu, penzioneri treba da podnesu i penzijski  ček ili  dokaz o visini penzije ostvarene po medjunarodnim ugovorima , potom raspoloživu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je poseduju), te popunjenu prijavu sa izjavom gde žele da koriste rehabilitaciju.

Kako navode u Fondu, u besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove prevoza i boravka za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i za pratioca slepog penzionera koji je ostvario pravo na rehabilitaciju o trošku Fonda.

Fond snosi i troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije.

Tokom boravka u banjama, penzioneri će  biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede , vizite i terapije. 

Prijave  na oglas podnose se do 7. septembra, a kako navode u Fondu PIO, članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju ,za korisnika koji je to pravo ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad.

Inače, na teritoriji grada Kruševca prošle godine se za besplatno banjsko lečenje prijavilo više od 1.400 penzionera, od kojih je 254 dobilo desetodnevni besplatan oporavak u nekoj od banja u okruženju, poput Lukovske, Prolom, Vrnjačke, Ribarske i Sokobanje.

D.P.

 

Ostale vesti

back-to-top