Objavljeni konkursi za zapošljavanje uz podršku države

Postavljeno: 07.04.2021

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 13 konkursa kojima se sprovode mere aktivne politike zapošljavanja. Direktnom finansijskom podrškom poslodavcima i nezaposlenima trebalo bi da u Srbiji bude obuhvaćeno više od 18.000 lica koja nemaju posao. Država za te namene izdvaja 5,75 milijarri dinara, od čega je 550 miliona namenjeno podršci za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

– Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivima: mladima do 30 godina bez završenog srednjeg obrazovanja, starijima od 50 godina, Romima, osobama sa invaliditetom, dugoročno nezaposlenima, korisnicima novčane socijalne pomoći i žrtvama porodičnog nasilja – saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Većina konkursa će biti otvorena do 30. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja, a rok za podnošenje zahteva za javne radove ističe 10. maja.

Iz NSZ obaveštavaju da se zahtevi za učešće u merama podnose filijalama NSZ, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, poštom ili elektronski, te da su sve informacije dostupne u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Objavljeni su konkursi za dodelu subvencija za zapošljavanje lica iz teže zapošljivih kategorija, potom za zapošljavanje osoba romske nacionalnosti, za program samozapošljavanje, za javne radove, te za poslove na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom bez prethodnog radnog iskustva, dok je poseban program namenjen i ostalim osobama sa invaliditetom.

Mere aktivne politike zapošljavanja sprovodiće se i kroz konkurse za sticanje praktičnih znanja, sprovođenja stručne prakse, potom za obučavanje pripravnika sa visokim i srednjim obrazovanjem.Objavljen je i konkurs za obučavanje zaposlenih prema potrebama poslodavaca i na njihov zahtev.

Nacionalna služba za zapošljavanje je, takođe, pozvala lokalne samouprave da se uključe u finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja, o čemu zahtev mogu da podnesu nadležnoj filijali NSZ do 5. maja. Preciziraju da je planirano da na taj način bude finansirano obavljanje stručne prakse, pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, potom sticanje praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencije za samozapošljavanje i javni radovi.

Podsetimo da je uz aktivne mere zapošljavanja, sprovedene u Rasinskom okrugu tokom 2020. godine, do posla za stalno ili neke vrste radnog angažovanja, poput javnih radova, privremenih i povremenih poslova ili stručne prakse, došlo ukupno 889 nezaposlenih sa tog područja.

Sredstva je po programima NSZ koristilo ukupno 550 lica, dok su ostali, njih više od 330, koristili programe koje su podržale lokalne samouprave na čijem području žive, odnosno posluju. Podaci pokazuju i da su pomenute mere dovele do otvaranja 238 preduzetničkih radnji u Rasinskom okrugu, u okviru programa samozapošljavanje.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top