Javni poziv za stručnu praksu  

Postavljeno: 09.07.2024

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse koja podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa

Na poziv se mogu javiti nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za određeno zanimanje za ili su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Prioritet za uključivanje u meru imaju osobe sa invaliditetom i Romi.

Praksa se sprovodi u skladu sa zakonom i Nacionalna služba za zapošljavanje osobu može da finansira najduže 12 meseci u iznosu od maksimalnih 35.000 dinara.

Zahtev za učešće podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu angažovanja lica, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa njihovog sajta.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.

Više informacija: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-mere-strucne-prakse-u-2024-godini/11512

J.S.

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

back-to-top