Kruševački Vodovod učestvuje u projektu o reformama u sektoru voda

Postavljeno: 08.04.2022

Kruševački Vodovod je jedno od 20 javnih komunalnih preduzeća u Srbiji koje učestvuje u projektu „EU podrška reformama u sektoru voda“, a Memorandum o razumevanju, koji definiše uloge prava i obaveze sporazumnih strana tokom trajanja projekta potpisan je u Privrenoj komori Srbije.

Cilj Projekta je podrška Srbiji u oblasti reforme vodnih usluga, u cilju povećanja efikasnosti u sektoru pružanja vodnih usluga, sa posebnim akcentom na sprovođenju principa povrata toškova.

U okviru prve komponente projekta treba da se proceni stanje u oblasti pružanja vodnih usluga te sačini predlog za povećanje efikasnosti u toj oblast, što znači poboljšan sistem komunalnih usluga, razvijen model za izdvajanje vodnih od drugih komunalnih usluga te razvijeni modeli za unapređivanje poslovanja.

Cilj druge komponente je da omogući podršku u sprovođenju revidiranih zahteva za povrat troškova i uspostavljanje regulatornog sistema vodnih tarifa koji obuhvata razvijenu tarifnu metodologiju i sistem naplate te razvijen model za uspostavljanje i jačanje kapaciteta u pogledu uvođenja Regulatornog tela.

Projekat finansira Evropska unija preko Ministarstva finansija i konzorcijuma firmi na čelu sa „Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.“  Memorandum je, u ime kruševačkog Vodovoda, potpisao direktor Vladimir Milosavljević.

L.S.

Foto: JKP „Vodovod Kruševac“

Ostale vesti

back-to-top