Kruševac dobio kontejnere za reciklažni otpad

Postavljeno: 09.02.2018

Javno komunalno preduzeće Kruševac dobilo je 280 kontejnera za reciklažni otpad koji će biti postavljeni u naseljima sa kolektivnim tipom stanovanja, pored već postojećih kontejnera za mešani komunali otpad. Investiciju od oko osam miliona dinara finansirala je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta „Primarna selekcija otpada na mestu nastanka“

Sa implementacijom  projekta „Primarna selekcija otpada na mestu nastanka“ , čiji je glavni nosilac kruševačko Javno komunalno preduzeće,  otpočelo se  2016. godine i zahvaljujući podršci Grada i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) u međuvremenu su obezbeđene  vredne donacije.

– Iz budžeta Grada, preko Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, u 2016. godini dobili smo specijalizovano vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina, vrednosti od oko 20.000 evra. Nakon toga Grad Kruševac i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) potpisali su  sporazum o poslovno tehničkoj saradnji i iste godine naši nemački prijatelji  donirali su nam 470 kanti koje smo podelili našim sugrađanima, dobili smo i jednu pokretnu traku za reciklažni centar  i deset kontejnera zapremine 1,1 kubik, u ukupnoj vrednosti od oko dva miliona dinara – rekao je  Miroslav Milojković, direktor JKP Kruševac ,na danas održanoj konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, od početka realiacije projekta do sada , iz budžeta GIZ IMPAKTA, za opremu JKP Kruševac, izdvojeno je ukupno oko 19,5 miliona dinara.

– Dobili smo 40 kontejnera za kućni čvrsti otpad, zapremine 1,1 kubik, i po 80 kontejnera za staklo, pet ambalažu i za papir I karton . Isporučeno nam je i jedno specijalizovano vozilo, a ono što sledi je izrada nadstrešnice u okviru lokacije reciklažnog centra, te kompletna rekonstrukcija, odnosno, nova tehnologija odvajanja sekundarnih sirovina u okviru reciklažnog centra – kazao je on, dodajući da su na osnovu poslovno tehničke saradnje sa Gradom i GIZ-om, posao u JKP dobila tri lica iz socijalno ugroženih romskih porodica .

Milojković je podsetio da je kroz Reciklažni centar do sada  prolazilo od 130 do 150 tona reciklažnog materijala, a da su od ove godine te količine povećane na oko 200 tona.

– Naš krajnji cilj je da se na deponiji smeća u Srnju prepolove količine koje se deponuju na godišnjem nivou. U ovom trenutku je to oko 46 tona čvrstog kućnog otpada,  s tim da  očekujemo da do 2025. te količine budu prepolovljene, odnosno, da se 23 tone reciklirati, a da na deponiji bude deponovano isto toliko smeća – rekao je Milojković.

Gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, rekla je da je ova donacija prilika da se našim sugrađanima i ovdašnjem komunalnom preduzeću pomogne kada je u pitanju selekcija komunalnog otpada koja, kako je kazala, do sada nije bila na zavidnom nivou.

– Pravilnom selekcijom otpada istovremeno pomažemo i našoj deponiji, u smislu da je rasterećujemo i da stvaramo određenu količinu otpada koja će moći da bude reciklirana – kazala je gradonačelnica, uz poziv svim građanima Kruševca da se aktivno uključe u akciju koje sprovode JKP i Grad,  sve sa ciljem da nam grad bude čistiji i lepši .

Olivera Drenovac, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, kazala je da zahvaljujući pre svega  lokalnoj samoupravi  kao i Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju, projekat „Primarna selekcija otpada na mestu nastanka“ značajno napredovao.

– Uspeli smo da dobijemo vredne donacije koje će pre svega olakšati posao Javnom komunalnom preduzeću, dok će sa druge strane  Grad kao odgovorna lokalna samouprava praktično započeti jedan ozbiljan proces i postupak reciklaže što je, prema Zakonu o upravljanju otpadom, i zakonska obaveza lokalnih samouprava – kazala je Drenovac, te pozvala građane da podrže ovu akciju, kako zbog čistijeg grada, tako i zbog činjenice da reciklaža podrazumeva i određenu dobit, pa samim tim i svi možemo imati koristi od reciklaže.

Centar za reciklažu JKP „Kruševac“ je poseban sektor u tom preduzeću koji organizuje i radi pre svega na primarnom razvrstavanju otpada, dok u tehnološkom delu obavlja proces fizičkog tretmana neopasnog otpada (papir, karton, folija) i sakupljanja  ambalaže od stakla, aluminijuma i plastike.

Uslugom sakupljanja, odnošenja i deponovanja komunalnog otpada, obuhvaćeno je 100.000 stanovnika, odnosno, 32.000 domaćinstava, što je oko 80 odsto od ukupnog broja stanovnika na području Grada Kruševca. Komunalni otpad organizovano se prikuplja i sa ruralnih područja.  

Ostale vesti

back-to-top