Poljoprivreda

Zaštita povrtarskih useva od puževa

Štete koje puževi nanose u usevima mogu biti višestruke i veoma značajne, naročito u proizvodnji povrća. Javljaju se svake godine, a u većoj brojnosti kada su kišne godine sa obilnim padavinama. Telo im je izduženo i mekano. Luče velike količine sluzi koja ih štiti od isušivanja. Puževi su hermafroditi, poseduju i muške i ženske polne […]

23.06.2024 0 164
back-to-top