Biznis forum na Kopaoniku

Postavljeno: 08.03.2017

Kopaonik biznis forum svečano je otvoren u prisustvu više od 1000 učesnika – predstavnika Vlade, NBS, domaćih i stranih privrednika iz bankarskog, osiguravajućeg, ICT, sektora trgovine, turizma, energetike, poljoprivrede, farmaceutske industrije, ambasadora, diplomata, predstavnika međunarodnih finansijskih investicija, ekonomskih analitičara, teoretičara, međunarodnih eksperata, kao i predstavnika akreditovanih medija

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je da je vreme da ova generacija pokaže sposobnost da konačno trasira put izlaska iz zamke tranzicionizma.

– Tek od 2015. godine menja se model ekonomske politike. Zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji makroekonomske performasne Srbije u poslednje dve godine u kontinuitetu jačaju, prošle godine su ostvareni bolji rezultati nego 2015, rast je bio 2,8 odsto, deficit države gotovo dvostruko manji od planiranog 1,4 odsto, obim industrijske proizvodnje je porastao za 4,7 odsto, a prerađivačke industrije od 5,3 odsto. Danas više nego ikada postoji svest o strukturnim reformama i svima je jasno da je cena odlaganja reformi prevelika. Nadam se da smo tu lekciju naučili– kaže Vlahović.

Na početku Foruma ukazano je na potrebu restrukturisanja javnog sektora gde i dalje postoji problem viška zaposlenih.

– Nas u NBS, postignuto podseća da smo odredili put održivog napretka koji treba očuvati i unapređivati – istakla je guverner NBS Jorgovanka Tabaković ističući da je zadovoljna učinjenim, jer je vraćeno poverenje u domaće institucije, u nosioce ekonomskih politika i u domaću valutu.

Nabrajajući ostvarene rezultate, pomenula je promenu pristupa monetarnoj politici, što je u konačnom ishodu dalo u 2016. međugodišnju inflaciju od 1,6 odsto, stabilan kurs, manje kamatne stope, i najniži nivo problematičnih kredita u poslednjih šest godina.

Guverner NBS očekuje da će se inflacija kretati u granicama cilja tokom celog perioda projekcije, a u kratkom roku na njen rast će uticati niska baza cena nafte i derivata, kao i januarsko povećanje cena cigareta.

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je Srbija u protekle dve godine imala svaki put sve bolje rezultate od planiranih i podvukao da u 2017. treba da se ostvari održivost mera reformi, umesto novih ušteda i strukturnih poboljšanja.

– Ključni problemi koji su preostali da se zatvore predstavljaju breše koje mogu da pogoršaju deficit, a to su strukturni deficiti, kao što je porast neplaćenih obaveza i neefikasnost javnih preduzeća. Potrebno je reformisati i javnu administraciju, jer se nakon toga može na duži rok održati predviđena stopa rasta. Srbija će u naredne dve godine sigurno ostvariti privredni rast od 3,5 odsto i prvi put je uspela da stabilizuje stopu privrednog rasta bez obzira na, recimo, variranje izvoza Fijata– rekao je Vujović.

Predsednik fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović rekao je da bi trebalo održati odlične rezultete u fiskalnoj konsolidaciji i privrednom rastu.

„Velika je stvar što je prošle godine Srbija ostvarila rast od 2,8 odsto, koji je najveći od izbijanja krize 2008. godine. Iako nizak, deficit treba još smanjivati, zbog previskog javnog duga, koji iznosti nešto više od 70 odsto BDP-a i koji je nepodnošljiv. Nije se postiglo planirano smanjenje zaposlenih, što je jedna od oblasti gde se nije napredovalo. U prosveti, zdravstvu, državnoj administraciji i na lokalu treba tačno utvrditi potrebu za zaposlenima, šta bi oni radili i kakve bi usluge davali, kako bi se onda odredio njihov broj“.

Selektor Foruma Dragan Đuričin istakao je da Srbija mora da ostavi iza sebe populističku ekonomsku politiku i njene glavne pokretače – penzije i plate.

Đuričin je naveo da je potrebno unapređenje konkurentnosti umesto selektivne liberalizacije, reforme u obrazovnom sistemu, nauci i sistemu zdravstvene zaštite, kao i razvoj monetarne i bfiskalne politike neutralne prema dohotku.

„Centar svih pitanja je restrukturiranje državnog sektora i uvođenje korporativnog upravljanja u preduzeća“.

Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju Džejms Ruf ocenio je da je Srbija sprovela neverovatnu transformaciju u prethodne dve godine i istakao da je najveći uspeh bio smanjenje nezaposlenosti. Program koji je MMF definisao sa vladom oslanja se na tri stuba.

Prvi je makroekonomska stabilnost za koju smatra da je na putu da se postigne. Dalje je jačanje finansijskog sektora, a potom i sprovođenje strukturnih reformi za unapređenje privatnog sektora.

Izazov je da Srbija izgleda više kao Nemačka. Uspeće kao država samo ako bude uključila mnogo veći deo privatnog sektora“, uveren je on dodajući da postoji konsenzus da se to učini. Ako Vlada bude ostvarila uspeh koji je postigla na makroekonomskom planu i u domenu strukturnih reformi, Srbija ima dobru budućnost – naglasio je Ruf.

Direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Elen Goldstin istakla je da je Srbija mnogo uradila na fiskalnoj konsolidaciji.

– Čestitam Srbiji na tome. Ključne poruke su da država mora reformisati javnu upravu tako da njen aparat svede na pravu veliičinu, koji će postati  efikasan, a kao takav neće biti prepreka ekonomskom rastu. Moramo rešiti problem državnih preduzeća i eliminasti gubitke koje prave. To su i dalje veliki rizici– naglasila je Goldstin.

Ostale vesti

back-to-top