Centar za stručno usavršavanje Kruševac- prvih deset godina

Postavljeno: 01.09.2020

Tokom proteklih deset godina kruševački Centar za stručno usavršavanje (CSU) sproveo je blizu 1.600 obuka koje je prošlo oko 49.000 polaznika. Kao rezultat saradnje sa Zavodom za unapređenje kvaliteta  obrazovanja i vaspitanja u ovom periodu akreditovana su 52 programa stručnog usavršavanja

Programi koje sprovodi ova ustanova  razvijali su se u skladu  sa lokalnim potrebama za stručnim usavršavanjem, te kao takvi predstavljaju značajan resurs ustanove i samog grada, gde  je stručno usavršavanje postalo dostupno uz racionalni utrošak  sredstava.

Tokom deset godina, za zaposlene u obrazovanju organizovano je  545 obuka sa 14. 717 polaznika, uz ostale aktivnosti za zaposlene u obrazovanju, gde je sprovedeno 556 obuka  za 15.687 polaznika. Organizovano je i 11 obuka za zaspolene u javnoj upravi, sa 162 polaznika, a van Centra za stručno usavršavanje, akreditovani programi ovdašnjih autora realizovani su kroz 370 obuka , za 9. 847 polaznika.

Sa ciljem stvaranja podsticajnog ambijenta za bavljenje naukom,  pri Centru za stručno usavršavanje pre četiri godine je osnovan i Naučni klub u okviru koga je realizovano preko 80 aktivnosti u koje je bilo uključeno oko 8.300 studenata, učenika, profesora ali i svih ostalih građana koji su na kreativan, zanimljiv i neposredna način imali prilike da se upoznaju sa naukom i tehnologijom.  

Naučni klub danas  ima više od 2.500 aktivnih članova, sarađuje sa brojnim školama, institucijama, organizacijama i izdavačkim kućama, a godišnje se organizuje više desetina predavanja, tribina, izložbi, interaktivnih radionica…Pre dve godine, Centar za promociju nauke (CPN) u Beogradu dodelio je Naučnom klubu Kruševac , priznanje za unapređenje promocije i popularizaciju nauke u Srbiji. 

U Centru za stručno usvršavanje kažu da ova ustanova kreira i spovodi lokalnu obrazovnu politiku, planira aktivnosti za zaposlene u vaspitno obazovnim ustanovama , ali i za ostale strukture lokalne zajednice koje su usmerene na jačanje kompetencija, unapređivanje znanja i veština.

Profesionalni razvoj prati se u skladu sa potrebama regiona i strategijom razvoja obrazovanja na nacionalnom nivou. Programski cilj usmeren je na unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u osnovim i srednjim školama, te predškolskim ustanovama.

„CSU je insitucija koja se trudi da garantuje kvalitet i relevantnost programa, a kao rezultat saradnje sa Zavodom za unapređenje  obrazovanja i vaspitanja, tokom prethodnoh deset godina  akreditovana su 52 programa stručnog usavršavanja“ navode u ovoj ustanovi.

Na dan kada proslavljaju deseti rođendan, iz Centra za stručno usavršavanje  poručuju da će sa istim entuzijazmom nastaviti da rade na unapređenju profesionalog razvoja zaposlenih u obrazovanju , te na  približavanju nauke  mladima  ali i svim ostalim građanima koji žele da na jedan kretaivan i zanimljiv način upoznaju sa  naukom i tehnologijom.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top