Većina kruševačkih osnovaca za nastavu u školi

Postavljeno: 25.08.2020

Ankete roditelja pokazale su da je zanemarljiv broj osnovaca koji u predstojećoj školskog godini nastavu žele da prate na daljinu. U OŠ Jovan Popović, od ukupno 800 učenika, samo 15-tak  se izjasnilo za onjaln nastavu. Pojedinačne odluke će se poštovati, s tim da u svakom trenutku roditelj može da promeni odluku

Iako je ranije rečeno da će svaka škola pojedinačno imati neku vrstu autonomije u donošenju odluke o načinu organizovanja nastave, Ministarstva prosvete, nedelju dana pre početka školske godine, predstavilo  je jedinstven model organizovanja nastave za celu Srbiju.

Na sastanku  koji je juče organizovan sa direktorima kruševačkih osnovnih škola, predstvaljen je jedini prihvatljiv koncept organizovanja nastave koga ćemo morati svi da se prodržavamo. Između ostalog, to podrazumeva da će učenici od prvog do četvrtog razreda u školu ići svakog dana, podeljeni u grupe od po 15 učenika. Raspored časova je klasičan, a nakon što prva grupa završi sa časovima koji će trajati od 8 do 10 i 15, obaviće se dezinfekcija prostora, potom i nastava za drugu grupu, u naredna dva sata – kaže Snežana Stefanović Milanović, direktorka škole Jovan Popović.

I  učenici viših razreda biće podeljeni u dve grupe, prva će u školu ići ponedeljkom, sredom i petkom, druga utorkom i četvrtkom.

Nakon što se završi radna nedelja, u sledećoj se dani koje grupe provode u školi rotiraju. Raspored časova je klasičan, a u danima kada ne prati nastavu u školi, grupa prati onjaln nastavu, s tim da je važno naglasiti i to da će onjaln i časovi u školi morati da budu kompatibilni – kaže ona.

Učenici koji su se opredelili za onlajn nastavu , u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, dolaziće u školu radi ispitivanja, testova i ocenjivanja. Bz obzira na specifične uslove organizovanja nastave u ovoj školskoj godini, za svako odsustvovanje sa časova, insistiraće se na lekarskom uverenju kojim se potvrđuje da je razlog izostanka opravdan. 

Produženi boravak funkcinisaće tako što će roditelji čija deca idu u boravak morati da donesu potvrdu o radnom angažovanju.

U boravak će moći da uđu samo deca čiji roditelji imaju potvrdu od poslodavca da su neposredno radno anagažovani u tom preduzeću, u vreme trajanja produženog boravka – kaže naša sagovornica., dodajući da će se sekcije, dopunska i dodatna nastava , od 1. septembara organizovati  preko platfome EDMODO koju je ova škola koristila od početka epidemije do kraja školske godine. 

Govoreći o preventivnim merama u cilju sprečavanja širenja korona virusa, direktorka ove škole kaže da je u susret novoj školskoj godini izvršena kompletna dezinfekcija prostora od strane nadležnih službi,  te osoblja koje je u ovoj  ustanovi zaduženo za održavanje higijene.

Decu dočekujemo u dezinfikovanom prostoru, što inače i činimo pred svaku novu školsku godinu, s tim da su ove godine te mere pojačane. U toaletima inače ima tečnih sapuna,s  tim da će sada vidno biti istaknuto i obaveštenje o obaveznom pranju ruku, a prvog dana, nastavnici će sa prvacima ući u taoalete kako bi im pokazali kako da pravilno peru ruke – navodi ona.

Kako će nastava trajati dva sata dnevno, deca verovatno neće organizovano dobijati užinu, te je preporuka roditeljima da za to kratko vreme koje će provesti u školi, deci pošalju neko voće. 

Dok traje veliki odmor, učenici će u školskom dvorištu biti u grupama, gde će svaki odeljenski starešina opredeliti deo dvorišta gde će stajati njegovi đaci. Dok to budu dozvoljavali vremenski uslovi, i čas fizičkog  će se organizovati  u školskom dvorištu, kasnije u sali koja je dovoljno velika da deca mogu da budu na propisanoj razdaljini.

Prema rečima direktorke, roditeljima neće biti dozvoljen ulazak u školu, a deca će na ulazu morati da dezinfikuju ruke, kao i u učionicama, gde će takođe biti dostupno dezinfekciono sredstvo.Beskontaktno merenje temperature nije predviđeno, a od roditelja se očekuje da svoju decu ne šalju u školu ukoliko imaju simptome koji mogu da se dovedu u vezu sa korona virusom. 

I učenici i zaposleni moraće da nose zaštitne maske, a svi  koji u školu dođu bez  zaštite, na ulazu će dobiti masku. Preciznije smernice očekujemo za decu koja iz određenih zdravstvenih razloga, ne mogu da nose maske – ističe Stefanović Milanović.

Inače, prijem za prvake biće organizovan 31. avgusta, a zbog aktuelne epidemiološke situacije, po prvi put okupiće se u manjim grupama.

M.S.- D.P. 

Ostale vesti

back-to-top