Usvojen budžet za 2017. godinu „težak“  3,7 milijardi dinara

Postavljeno: 27.12.2016

Odbornici gradske skupštine usvojili su danas predlog budžeta za narednu godinu koji je, kako je ovaj dokument obrazložio gradonačelnik Dragi Nestorović, za 20,5 odsto veći od ovogodišnjeg budžeta nakon rebalansa i predviđa do sada najveći priliv u gradsku kasu

– Ovo uvećanje je jedinstveno u dosadašnjim planovima budžeta i plod je realnog planiranja. Očekujemo da ćemo uspeti da ostvarimo planirane aktivnosti  – ocenio je gradonačelnik, dodajući da se u prihodima našlo i nešto više od 416 miliona dinara od prodaje zemljišta investitorima koji su preneti iz ove godine, a sličan iznos planiran je i u 2017-toj.

Grad će u 2017. godini prihodovati nešto više od 3,4 milijarde dinara, a u strukturi prihoda izvorni i ustupljeni iznosiće oko 2,1 milijardu, blizu 467 miliona stići će kao transfer iz Republičkog budžeta, dok ostatak čine preneta sredstva iz ove godine, donacije i prihodi od indirektnih korisnika budžeta.

Nestorović je istakao i da je budžet izrazito razvojni jer je za investicije i tekuće održavanje predviđeno  1,23 milijarde ili 36 odsto sredstava, što je, kako objasnio u, u poređenju sa prethodnim godinama značajno više.

Govoreći o rashodima, Nestorović je naveo da su sredstva za zarade u skladu sa državnom politikom štednje i racionalizacije ostala ista, ali da su uspela da obuhvate i republičku odluku o povećanju plata u ustanovama socijalne zaštite i ustanovama kulture za 5 odsto i u predškolskoj ustanovi Nata Veljković od 6 odsto, te da u 2017-toj godini neće biti isplata posebnih nagrada i bonusa,  osim jubilarnih nagrada. Smanjeni su i rashodi za subvencije javnim preduzećima za 13,2 odsto, a povećani za fondove za populacionu politiku, mlade talente, podsticajne mere za zapošljavanje, kao i za podsticaji u poljoprivredi. Uvećana su sredstva i za socijalna davanja.

skup3

Na primedbe opozicionih odbornika iz Demokratske stranke da je budžet nerealan i da predstavlja spisak lepih želja, te da ni ovogodišnji neće biti izvršen sa više od 80 odsto, Nestorović je izneo podatak da je sa današnjim danom izvršenje ovogodišnjeg budžeta budžeta 96 odsto, kao i da su ukupne investicije iz različitih izvora u toku ove godine iznosile 2,8 milijardi dinara.

– Izvršenje budžeta za 2016-tu godinu je bilo i razlog za planiranje ambiciozne naredne godine – zaključio je Nestorović.

On je naglasio i da se uvećanja prihoda ni na koji način ne odnose na dodatna opterećenja građana. – To je politika i kada je reč o javnim preduzećima i kada je reč o budžetu – objasnio je gradonačelnik.

Podršku ambicioznim budžetskim planovima pružili su svi odbornici vladajuće koalicije. Ipak, tokom rasprave i među njima su iskrsavale varnice, naročito kada su predstavnici pojedinih političkih opcija analizirali stanje u privredi  pre 2000. godine.

Odbornici su usvojili i Program razvoja za 2017-tu sa projekcijama za 2018-tu i 2019-tu koji predviđa ulaganja u kapitalne projekte od blizu 5 milijardi dinara, kao i kadrovski plan Gradske uprave, pravobranuilaštva i Službe m,esnih zajednica. Sa dnevnog reda je na predlog Gradskog veća skinute 22 tačke dnevnog reda koje se odnose na programe ustanova i izmene u nadzornim i upravnim odborima, a po hitnom postupku su uvrštene tačke o produžetku rada Fonda za populacionu politiku fonda  i izrada plana detaljne regulacije groblja u Trebotinu.

skup2

Ostale vesti

back-to-top