U RPK predstavljeni programi podrške privrednicima

Postavljeno: 10.12.2019

Na zasedanju Parlamenta privrednika u Regionalnoj privrednoj komori, članovima Skupštine predstavljen je razvoj Evropske mreže preduzetništva, usluge Centra za digitalnu transformaciju i PKS partner – najveća baza podataka privrednih subjekata registrovanih na teritoriji Srbije

Privredna komora u Kruševcu čini napore da izađe u susret svim privrednicima koji se obrate za pomoć – rekla je pred početak sednice, predsednica Skupštine privrednika, Anđelka Atanacković, inače  direktorka trsteničke fabrike “Namenska”. U tom cilju su danas pozvani predstavnici Privredne komore Srbije kako bi članovima Parlamenta predstavili čitav set usluga koje je PKS kreirala osluškujući, kako je rekla  Kristina Đurić, direktorka Sektora za pružanje podrške i zaštitu interesa članica Privredne komore, šta je privredi potrebno.

Uz napomenu da je Komora kroz proces digitalizacije osavremenila svoje usluge, Đurićka je predstavila projekat Evropske mreže preduzetništva koja se temelji na poslovnom umrežavanju, odnosno povezivanju domaćih privrednih subjekata sa stranim partnerima posredstvom fondova Evropske unije.

Komora zajedno sa drugim partnerskim organizacijama iz zemlje i inostranstva povezuje privredne subjekte međusobno radi njihovog dogovora o poslovnoj saradnji. Ovaj isti projekat pruža i mogućnost umrežavanja nauke i privrede, odnosno primene u praksi onih istraživanja koja se sprovode na fakultetima i u naučnim institucijama i na taj način mala i srednja preduzeća kojima je ovaj projekat namenjen, mogu da utiču pozitivno na svoju konkurentnost na domaćem i evropskom tržištu – rekla je Kristina Đurić.

Evropska mreža preduzetništva obuhvata niz eksperata koji potpuno besplatno pružaju usluge tog poslovnog umrežavanja, a projekat se, osim u Srbiji, sprovodi u još šezdeset zemalja.

Novu uslugu, “PKS partner”, predstavila je Emilija Seočanac. Reč je o najvećoj bazi podataka privrednih subjekata registrovanih u Srbiji koju je Komora sačinila kao alat koji privrednicima pomaže da unaprede poslovanje, da se zaštite od rizika i da pronađu klijente, kupce, poslovne partnere.

Reč je o onlajn biznis aplikaciji koja sadrži sve javno dostupne informacije o pravnim licima koja su registrovana u našoj zemlji. To je najšira baza podataka u našoj zemlji, ima 1,1 milion privrednih subjekata, a samo aktivnih pravnih lica ima više od 400 hiljada. Privrednici te informacije mogu iskoristiti za svoje kratkoročne ili dugoročne ciljeve, a bitno je i da do njih mogu doći besplatno, registracijom na sajtu pkspartner.rs – objasnila je Seočanac.

Privredna komora Srbije je pre godinu i po dana osnovala i Centar za digitalnu transformaciju kao jednu od mera podrške malim i srednjim preduzećima da unaprede svoje poslovanje kroz digitalne alate. Centar  je osnovan uz pomoć nemačke Organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, a o njemu je na Skupštini privrednika govorio Filip Mrdak.

Najveći problem sa kojim se privrednici susreću je taj što ne znaju šta je sve dostupno na tržištu digitalnih alata, a čak i oni koji ih koriste, ne znaju kako da najbolje iskoriste njihove potencijale – rekao je Mrdak, dodajući da je Centar taj problem prepoznao i da, uz pomoć svojih konsultanata za digitalnu transformaciju, provodi mikro, mala i srednja preduzeća kroz kompletnu digitalnu transformaciju. 

– Sve to se subvencioniše do 50 odsto uz pomoć GIZ-a i Razvojne agencije Srbije. Sve što privrednici treba da urade jeste da ispune jedan naš onlajn upitnik koji se nalazi na našem sajtu cdt.org.rs i da nakon toga stupe u rad sa konsultantima gde ih Centar od početka do kaja vodi kroz ceo program.

Za godinu i po poslovanja, Centru se prijavilo više od 300 firmi, a 150 firmi je prošlo kroz proces konsaltinga, naveo je Mrdak.

Na sednici Parlamenta privrednika razmatran je i izveštaj o pokrenutim zakonodavnim inicijativama Privredne komore Srbije i usvojen plan rada za narednu godinu.

N.B.

U Kruševac stiže kineska političko privredna delegacija 

Obraćajući se članovima Skupštine, Predrag Vukićević, direktor RPK, rekao je da će od 22. do 25. decembra u Kruševcu boraviti velika privredno politička delegacija iz kineske oblasti Fošan, te da je to rezultat rada sa kineskom Centralno–evropskom trgovinskom zonom sa kojom RPK radi od 2014.  godine.

– Gosti će imati priliku da se detaljno upoznaju sa privrednim potencijalima Rasinskog okruga, a cilj je da povećamo našu spoljnotrgovinsku razmenu sa Kinom – rekao je Vukićević. On je podsetio da će ukupna spoljnotrgovinska razmera Rasinskog okruga ove godine dostići 700 miliona evra.

Ostale vesti

back-to-top