Traži se koncesionar za podzemnu garažu na Trgu

Postavljeno: 09.09.2020

Podzemna garaža koja bi trebalo da se nađe ispot platoa ispred zgrade suda, biće, kako je odlučio kruševački parlament još u prethodnom sazivu, izgrađena davanjem koncesije na 50 godina, a ovih dana je Grad Kruševac raspisao i Javni poziv za, kako se navodi,  finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje podzemne garaže na lokaciji Trg Kosovskih junaka. Rok za podnošenje ponuda je 21. oktobar

Garaža će prema urbanističkom projektu biti pored zgrade Kocke i spred zgrade suda. Imaće ulaze iza zgrade Lamela, iz pravca Sinđelićeve i iza zgrade Suda, iz pravca Brijanove ulice, precizirala je gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, u odgovoru na naše pitanje gde će se tačno nalaziti planirana podzemna garaža. Dodala je i da će garaža će biti u podzemnom delu, te da će plato ispred suda, na kome su planirani fontana i zelene površine, biti potpuno funkcionalan i dostupan građanima.  

U Javnom pozivu se navodi da gradnja treba da obuhvati “izgradnju  objekta javne  podzemne  garaže … sa dvema rampama kojima se obezbeđuje ulaz, odnosno izlaz za motorna vozila,  sa  najmanje  dva  pešačka  ulaza/izlaza  na  nivo  Trg  Kosovskih  junaka  i  dodatno pešačku vezu putem liftova sa komercijalnim objektom „Kocka“, kao velikim generatorom potrebe za parkiranjem”. 

Maksimalan broj parking mesta u garaži treba da bude 220. Koncesija se daje na period od 50 godina a budući koncesionar će mesečno gradu plaćati ugovorenu koncesionu naknadu. Predviđeno je i da minimalna cena po parking mestu iznosi 40,00 dinara bez PDV, a da koncesionar može  da  utvrdi  i  drugačiju cenu.

Prema uslovima iz Javnog poziva,Grad Kruševac će obezbediti gradsko građevinsko zemljište za realizaciju ovog projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, a koncesionar će finansirati gradnju i biti odgovoran za sve finansijske i tržišne rizike, poštovanje rokova i za, kako se navodi, “uspostavljanje profitabilnog, efikasnog i optimalno organizovanog sistema poslovanja”.

“Kroz  javni  ugovor  će  se  realizovati  osnovni  principi  obavljanja  Koncesione delatnosti i definisati ciljevi u funkciji ostvarivanja i zaštite  javnog interesa kroz unapređenje i osavremenjavanje organizacije stacionarnog saobraćaja kao i pešačkih zona u gradu Kruševcu”, navodi se, između ostalog u Javnom pozivu. Objašnjava se i da će se, obezbeđivanjem odgovarajućeg broja parking mesta u strogom centru grada, omogućiti  efikasno  funkcionisanje  gradske  uprave, suda  kao i uspostavljanje organizovanog, efikasnog i  ekonomičnog stacionarnog  saobraćaja.  

Zanimljivi su (i neobično precizni) i uslovi koje ponuđač treba da ispuni. Između ostalog, uslov je da je ponuđač za prethodne 3 poslovne godine ostvario ukupan prihod od minimalno 80 miliona dinara po osnovu izdavanja i rentiranja poslovnog prostora, a da je njegov ukupan poslovni prihod iznosio najmanje 1,2 milijarde. 

Takođe, uslov je da u periodu od 24 meseca pre objavljivanja Javnog poziva ponuđač nije imao blokadu poslovnih računa duže od 5 dana uzastopno, niti duže od 10 dana ukupno.

Uslov je i da ponuđač ima najmanje 17 zaposlenih lica koja su radno angažovana, jedno zaposleno lice sa visokom stručnom spremom–diplomirani inženjer saobraćaja sa licencom, te da do dana objavljivanja Javnog poziva ima zaključena najmanje četiri ugovora o rentiranju poslovnog prostora u ukupnoj površini od 15 hiljada kvadrata. 

I najzad, potencijalni ponuđač treba da poseduje ili ima na raspolaganju 2 buldozera, 2 skipa, 2 bagera, 3 transportna kamiona, 4 kamiona miksera, 1 kamion sa dizalicom, 2 kran dizalice i jednu betonsku bazu.

Postupak davanja koncesije predviđa i Ugovor o čuvanju tajne i poverljivih podataka kojim se učesnici u Javnom pozivu obavezuju da podatke o infrastrukturi koje dobiju od Grada u okviru konkursne dokumentacije, čuvaju kao poverljive i da ih ne mogu upotrebiti u druge svrhe. 

N.B.

Ostale vesti

back-to-top