Svodi se bilans nakon poplava

Postavljeno: 25.06.2020

Nakon što u Kruševcu u protekla 24 sata, posle višednevnih padavina, kiše nije bilo, meštani okolnih sela i nadležne institucije utvrđuju štetu nastalu u bujičnim poplavama 22, 23 i 24. juna

Na osnovu informacija sa terena gradsko Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije izveštava da u Buci, Modrici i Jablanici ima oštećenih mostova, da su ljudi bili evakuisani u Nauparu, Jablanici, Lomnici, Bukovici, a da su domaćinstva osim u tim selima u noći između 23. i 24. juna bila plavljena i u Modrici. Bujični vodotokovi su oštetili veće, a odnosili manje mostove, potkopavali i urušavali obale, nosili stabla, plavili asfaltne i spirali makadamske puteve. 

Takođe, na Rasini je, na potezu kod igrališta Borca u dužini od 100 metara urušena obala, čime je ugrožena bandera koja strujom napaja igralište. Kako bi se teren zaštitio od vode nasuto je 40 metara kubnih zemlje.

– Obilaskom terena utvrđeno je da je na izlazu iz sela Buci ugrožena konstrukcija mosta na državnom putu 2.reda Kruševac – Jastrebac jer je bujica odnela prelivni prag za vodu i produbila korito ispod mosta. Takođe, na jednom mestu u Bucima i Velikoj Lomnici oštećena je obaloutvrda u dužini od deset metra koja štiti državni put drugog reda – navodi se u izveštaju nadležnih. 

U Lomici su evakuisani meštani iz tri domaćinstva, a ispred Lomničkog groblja voda je poplavila kuće u visini do jednog metra. U tom selu su svi lokalni nekategorisan putevi oštećeni, poljoprivredne površine neposredno pored reke su poplavljene, a na desnoj obali reke je poplavljeno i oko 1,5 hektara površine za sport i rekreaciju. 

Nadležni navode i da je na potezu od Lomnice ka Trmčarskoj reci poplavljeno je oko osam hektara poljoprivrednih površina, a most na Trmčarskoj reci je prohodan i nije oštećen. 

U delu Modrice prema Dvoranu je zbog lošeg odvođenja voda sa okolnih brda poplavljeno bilo 5 domaćinstava. Modrička reka je oštetila 40 metara obale, ugrožena je stabilnost jednog mosta raspona osam metara, zbog potkopavanja oslonaca. 

– U nizvodnom delu Modričke reke pala su četiri velika drveta i promenila tok, zbog loše izvedenih radova 2019.godine. Nizvodno od prvog mosta u Modrici ugrožen je lokalni put koji koriste dva  domaćinstva i služi za prilaz poljoprivrednim parcelama – izveštavaju nadležni.

Radovi na rekonstrukciji mosta na Kobiljskoj reci obustavljeni su dok se ne steknu povoljni uslovi za rad. Tu je, inače, 22. juna bujica poplavila mašine izvođača radova, firme „Vlasinac Igda”.

U Nauparu je da je izlivanjem istoimene reke u noći 23 na 24. jun bilo ugroženo sedam objekata kada je evakuisano 30 lica. Meštni su se juče, posle povlačenja vode vratili u svoje objekte. Tada je evakuisano i 40 grla ovaca. 

Zbog obilnih padavina u Ribaru pokrenulo se klizište koje je udarilo u stambenu zgradu. Na području te mesne zajednice svi poljski putevi su u veoma lošem stanju i zahtevaju hitnu sanaciju.

U Velikom Šiljegovcu je zbog velike količine vode i zapreka most na sporednom putu ka jednom domaćinstvu odnesen, a i u toj mesnoj zajednici su oštećeni svi kolski putevi. 

U Jablanica se izlila Jablanička reka i došlo je do oštećenja šest kolskih prelaza i do podrivanja glavnog puta u dužini od 20 metara., a ugroženo je osam domaćinstava, dok je privremeno evakuisano dvoje ljudi iz jednog domaćinstva.  

Takođe, neasfaltiran putni pravac Gari – Cerova – Lukavac znatno je oštećen i zaheva hitnu sanaciju.

Nadležni navode i da se zbog obilnih padavina Zapadna Morava izlila u priobalju i u atarima sela Koševi i Čitluk poplavila oko 10 hektara poljoprivrednog zemljišta kao i na mestu uliva Garskog potoka u Zapadnu Moravu. 

U protekla 24 sata je na svim rekama i vodotokovima došlo do opadanja nivoa i povlačenja vode u korita što omogućava rad ljudi i mehanizacije na saniranju posledica poplava. Svi putni pravci su prohodni.

Gradonačelnica Jasmina Palurović i zaposleni u Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije obišli su sela koja bila pogođena poplavama i obavestili meštane da treba da podnesu pismeni zahtev u vezi sa oštećenjem objekata, kako bi građevinci napravili izveštaj i dostavili službama na dalju realizaciju.

Nadležni, takođe, na terenu rade na otklanjanju nastale štete i utvrđivanju stepena  oštećenja na stambenoj i putnoj infrastrukturi. 

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top