Skupština Kruševca – o planu zapošljavanja i programima javnih preduzeća i ustanova

Postavljeno: 27.12.2016

Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja izazvao je polemiku predstavnika vladajuće koalicije i opozicije, koju je na današnjem skupštinskom zasedanju zasedanju činilo dvoje odbornika Demokratske stranke

Odbornici su usvojili ovu, kao i odluke o boravišnoj taksi, proširenim pravima u oblasti boračko invalidske zaštite, osnivanju Saveta za bezbednost, izmeni i dopuni Odluke o auto taksi prevozu putnika, te odluku o dopuni odluke obrazovanju Saveta za zdravlje. Jednoglasnoa podrška data programima javnih preduzeća i ustanova

picsart_12-27-07-59-42Predsednik odborničke grupe SNS, Živojin Miloradović, je tokom rasprave o Lokalnom akcionom planu zapošljavanja kazao da je 2000. u Kruševcu bilo zapošljeno oko 40 hiljada ljudi, 27.000 u proizvodnji i 13.000 u nadgradnji, te da su nakon toga mnoge kruševačke fabrike urušene i otišle u stečaj.

– Stečajevi su došli nakon što ste vi 12 godina rukovodili tim preduzećima, niste otvorili ni jedno radno mesto u tim godinama jer niste ništa investirali u tu oblast. Mi smo doveli investitora, u toku proširenje  kapaciteta u više preduzeća – rekao je on.

Da je pomenuti plan dobar smatra i Zoran Tomić, odbornik SNS, koji je kazao da je reč o dokumentu kojim se lokalna vlast vodi pri zapošljavanju mladih.

– Kruševac nije grad stečaja, aktivno se radi i saradjuje sa Vladom na rešavanju problema preduzeća koja su bila u restrukturiranju – napomenuo je on.

picsart_12-27-08-00-00Odbornica DS-a, Mirjana Jevremović je kazala da se svake godine usvaja Akcioni plan zapošljavanja ali da postojeće mere i programi nisu dali rezultate.

– Po stopi nezaposlenosti od preko 36 odsto Kruševac je rekorder u Srbiji. Biće još stečaja samim tim i još nezaposlenih, a što se tiče zapošljavanja više od 2,5 hiljada ljudi, za tu fabriku još nije ni temelj postavljen, može tek da se planira za dve godine. Plan predvidja 10 miliona dinara za samozapošljavanje,  što je dovoljna suma za 50 radnika, za javne radove 4 miliona dinara, za stručnu praksu milion dinara – rekla je ona.

Tokom rasprave o izmenama odluke o lokalnim komunalim taksama predstavnici DS su ustvrdili da „vlast na taj način zavlači ruke u džepove gradjana“, dok su naprednjaci podsetili da su mala i srednja preduzeća, čiji je promet do 50 miliona dinara oslobodjena plaćanja pomenute takse.

Odbornici su usvojili odluke o boravišnoj taksi, proširenim pravima u oblasti boračko invalidske zaštite, osnivanju Saveta za bezbednost, izmeni i dopuni Odluke o auto taksi prevozu putnika, te odluku o dopuni odluke obrazovanju Saveta za zdravlje.

Jednoglasno su usvojeni i programi rada javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu. O stanju u njima govorio je jedino Siniša Maksimović (SPS), koji se uz konstataciju da imamo „zdrava“ javna preduzeća kojima se dobro rukovodilo tokom ove godine, osvrnuo na težak položaj pojedinih ustanova čiji je osnivač Grad. Kazao je da se iz gradskoj budžeta izdvajaju određena sredstva za razvoj tih ustanova, ali da to nije dovoljno. Istakao je da, za razliku od zaposlenih u onima koje se finansiraju iz gradskoj budžeta, zaposlenima u tim ustanovama često kasne plate.

– Ta praksa bi trebalo da se prekine, jer nema smisla deliti ljude na taj način – rekao je on, a kao specifičnu ustanovu čiji je osnivač Grada naveo je Apotekarsku ustanovu Kruševac, istakavši da ta ustanova pokriva šest opština u Rasinskom okrugu, te da ima i 25 isturenih jedinica koje nisu rentabilne.

– Te male apoteke koje su otvorene samo da bi zadovoljile potrebe lokalnog stanovništva, od izdatih lekova mogu da pokriju tek 20 odsto od realnih troškova. Sve to pada na teret ove ustanove i Grada – rekao je on. Dodao je da problem predstavlja i neravnopravan položaj družavnih i privatnih apoteka, na štetu državnih.

– Za razliku od Apotekarske ustanove koja apoteke otvara i u onim selima gde to nije isplativo, privatnih apoteka nema na takvim mestima. Takođe bi trebalo da se zapitamo šta bi se desilo kad ne bi bilo državne apoteke, ako znamo da privatne ne rade noću. Građani Kruševca to sigurno ne bi želeli – rekao je na kraju on.

Odbornici su se saglasili da Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje osnuje Privredno društvo za geodetske usluge „GEOURBAN“ d.o.o. Kruševac, usvojili su rešenje o obrazovanju komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada, kao i izmenjeno i dopunjeno rešenje o obrazovanju Gradskoj štaba za vanredne situacije.

Ostale vesti

back-to-top