Skupština Kruševca imenovala članove Gradske izborne komisije

Postavljeno: 11.02.2022

Pred odbornicima kruševačke Skupštine danas se našla samo jedna tačka dnevnog reda, imenovanje Izborne komisije Grada Kruševca u stalnom sastavu

 Imenovanje je, kako je kazao predsednik Skupštine Grada, Predrag Vukićević, obavljeno u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji je na snagu stupio 8. februara, a propisuje obavezu imenovanja pomenute komisije u roku do sedam dana od njegovog stupanja na snagu.

Odbornici Skupštine Grada su za predsednika Gradske izborne komisije izabrali Dragoljuba Arsića, diplomiranog  pravnika, a za njegovu zamenicu Ines Šljivić, diplomiranu pravnicu, oboje na predlog Odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Za našu decu”. Na predlog te odborničke grupe, koja ima većinu, odnosno 48 odbornika u lokalnoj Skupštini, imenovani su članovi Gradske izborne komisije: Vedran Stevanović, Miloš Jovanović, Dobrila Filipović i Jasmina Stajić, a za zamenike članova: Nataša Luković, Ivana Petrović, Valentina Tamburić i Jelena Cvetanović. 

Među članovima Komisije su se, na predlog Odborničke grupe SPS-JS, našli Momir Višnjić i Dejan Dimitrijević, a među zamenicima Stefan Ćirić i Nikola Drašković.

Dražen Lužnjanin i Marko Bačević su postali člnaovi Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Za decu Kruševca“, a za zamenike su imenovani Aleksandar Antonijević i Marko Karalić. 

Odbornička grupa „Za Kraljevinu Srbiju – Za Lazarev Kruševac“ je za člana predložila Nevenu Despotović, a za zamenika Slađanu Malezić, dok je Zoran Lazarević, za člana izabran na predlog odbornika sa Izborne liste „METLA 2020“, a za zamenika Dejan Jelić. 

Na predlog predsednika Skupštine Grada za sekretara Gradske izborne komisije izabran je Andrija Grašić, diplomirani pravnik, a za njegovog zamenika Ivana Antić, diplomirana pravnica. 

U obrazloženju odluke je navedeno da  je Zakonom o lokalnim izborima utvrđeno da predsednika, članove, zamenika predsednika i zamenike članova Izborne komisije imenuje lokalna Skupština. S obzirom na to da Kruševac na dan stupanja Zakona ima 106.090 birača upisanih u Jedinstveni birački spisak, Gradsku izbornu komisiju čine predsednik, zamenik predsednika,10 članova i 10 zamenika članova.

Zaon  propisuje da za predsednika i zamenika predsednika Izborne komisije može da bude imenovano lice koje ima visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka. Članovi i zamenici članova Izborne komisije u stalnom sastavu imenuju se na predlog odborničkih grupa srazmerno njihovoj zastupljenosti u lokalnoj Skupštini, s tim da nijedna odbornička grupa ne može da predloži više od polovine članova i zamenika članova Izborne komisije u stalnom sastavu. 

J.B.

Ostale vesti

back-to-top